Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fay Tampon Bölgesi Oluşturma

1. Faylara ait etki alanı mesafelerine göre tampon bölgeler oluşturmak için Analiz / Konumsal Analizler / Tampon işlemine giriniz.

Tampon işlemi hakkında detaylı bilgi için (question)


Açılan Tampon Penceresinde Spatial Veri Kaynağı bölümünde bulunan “…” butonuna basınız. Açılan Veri Kaynağı seçin penceresinde Spatial Veri Kaynağı butonuna basınız ve aktif olan bölümde Bağlantı Adı JEOLOJI, Tablo Adı FAY olarak belirleyiniz. Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

2. TAMPON penceresinde Mesafe İfadesi bölümünde yer alan “…” butonuna basınız ve açılan pencerede Fay altında bulunan Etki Alanı makrosuna çift tıklayarak oluşturunuz ve Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

3. TAMPON penceresinde Tamam butonuna basarak işlemi tamamlayınız. İşlem sonrasında grafik ekranda Fay çizgilerine ait Etki alanı değerlerine göre tampon alanlarının oluştuğunu ve referanslar altında TAMPON tablosu oluştuğunu gözlemleyiniz.

4. Referanslar altında bulunan TAMPON geometrisine fare sağ tuş ile açıdan menüden özellikler işlemine giriniz. Açılan pencerede renk ve alan taraması biçimlerini değiştirebilirsiniz.

  • No labels