Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hesap İşlemleri

Planette 9 ayrı hesap işlemi bulunmaktadır. Bu hesap yöntemleri ile ölçülebilir, doğrulanabilir, sürdürülebilir planlama yaklaşımını desteklemektedir.

Planet' de yapılan akıllı hesaplar doğrudan sayısallaştırma menüsünün etiketleme mantığı ve akıllı yerleşim sembolleri ile etkileşimli olarak çalışmaktadır.

Sayısallaştırma menüsü yenilenen ve geliştirilen özellikleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’ na uygun renk, kalınlık, hattipi ve tarama standardında veri üretimi ile tek dilde plan gösterim misyonunun yanında, hangi fonksiyon alanlarının hangi hesaba dahil olacağının belirlendiği etiketleme özelliği ile Akıllı Hesaplara temel teşkil etmektedir.

Planet 'de nizam, kat, ön bahçe, arka bahçe, yan bahçe bilgilerinin tutulduğu yerleşim sembolleri ile TAKS, KAKS, Hmax, Emsal bilgilerinin tutulduğu yapılaşma sembolleri, yoğunluk ve kişi başı inşaat alanı sembolleri akıllı nesne olarak üretilmektedir. Böylelikle plan objeleri hangi hesapta kullanılacağını bilmektedir.

Yapılan bütün hesaplar ekrana yazdır özelliği ile zengin metin olarak çizim ekranına getirilebilir. Aynı zamanda zengin metnin özelliği kullanılarak farklı formatlarda dışarıya aktarılabilir.

Tüm sonuç raporlarında Plan Bilgileri şablonundan (Proje Değişkenleri) girilmiş olan bilgiler sonuç tablolarının üzerinde görüntülenmektedir.

İndirilebilir Dokumanlar

 

 

 

 

  • No labels