Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Trabzon Belediyesi Kent Otomasyon Projesi

TRABZON KENT OTOMASYON SİSTEMİ İLE “BİZE HER YER TRABZON!”

Uygulamaya koyduğumuz ‘Kent Otomasyon Sistemi’ ile Trabzonlulara daha iyi ve modern hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sistem, ‘Bize her yer Trabzon!’ sloganını da bir realiteye dönüştürdü.

 

Kentsel gelişmenin itici gücü geleceğin ihtiyaçlarını planlayabilmek ve uygulamaya almak üzere kurulan modern projeleri içerecektir. Birçok çözüm elektronik ortamda planlanacak ve geleceğin şehirlerinde ekonomiden eğitime, çevreden sosyal hayata kadar her alanda akıllıca tasarlanmış, insanları mutluluğu ve refahını ön planda tutan çözümlere ihtiyaç duyacaktır.

“Uygulamaya koyduğumuz Kent Otomasyon Sistemi ile Trabzonlulara daha iyi ve daha modern hizmet sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,

Trabzon Belediye Başkanı

----------------------------------------------------

Trabzon Belediyesi bünyesinde yürütülmekte olan tüm hizmetlerin tek bir bilgisayar ağı altında, ortak bir veritabanı ile bütünleşmiş bir biçimde otomasyonunu öngören Kent Bilgi Sistemi, Belediyedeki tüm faaliyetleri kapsayan bir “çözüm paketi” şeklinde hazırlanmıştır.

Aşılması Gereken Engeller Nelerdi?

Proje başlangıcında Trabzon Belediyesi’nde; Harita-Planlama Servisi’nde işlemler kağıt paftalar üzerinden gerçekleştirilmekte, değişiklik güncelleme gibi işlemler bu paftalara elle işlenmek suretiyle takip edilmekteydi.

Vatandaş emlak beyan vergisini öderken ayrı bir adres, su aboneliği için ayrı bir adres, elektrik aboneliği için ayrı bir adres kullanmak durumundaydı.

Belediyelerin en önemli gelir kaynaklarını oluşturan emlak vergisinin takibi bu şartlar altında sağlıklı gerçekleştirilemiyordu. Belediyenin taşınmaz envanteri bulunmadığı için emlak beyanı vermeyenler, emlak beyanını yanlış verenler ve eksik vergi ödeyenlerin takibi de yapılamamaktaydı. Bu durum, belediyenin gelirinin hak edilenden az olmasına sebep olmaktaydı.

Mezarlık, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinin bilgileri kağıt üzerinde ve excell dosyalarında takip edilmekteydi.

 

Proje Kazanımları:

 1. Trabzon Belediyesi Adres Bilgi Sistemi tamamlanmıştır. Adres NVİ ile entegrasyonu sağlanmıştır. Trabzon Belediyesi sınırlarındaki tüm adresler (mahalle, yol, kapı ve bağımsız bölüm bilgileri) Ulusal Adres Veritabanı Kodunu almış, adresler resmileştirilmiştir ve harita bağlantılıdır. Bu proje devamında MAKS ( Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi ) entegrasyonu ile metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının entegrasyonu sağlanmıştır. Trabzon Belediyesi bu sistemi hayata geçiren  ilk belediyeler arasında yer alır.
 2. Tüm yapı formları (Yapı ruhsatları, yapı kullanım izin belgeleri vb.) sayısal ortamdan girilmektedir. Günlük, haftalık, aylık verilen ruhsatlara ait raporlamalar yapılmaktadır. Kaçak tespitleri kolaylaşmıştır.
 3. Tüm Planlar CBS ortamında üretilmektedir. Türkiye’de bu çalışmayı gerçekleştirmiş tek il belediyesi, Trabzon Belediyesi’dir. Tüm plan katmanları CBS ile üretilmekte ve yönetilmektedir.
 4. TAKBİS ile entegrasyon sağlanmıştır ve Trabzon Belediyesi sınırlarındaki parsellerin malik bilgilerine bir tık ile ulaşılabilmektedir.
 5. Vatandaş odaklı 5 Uygulama, Kent Rehberi, Nöbetçi Eczane, E-imar, 3 Boyutlu KBS ve e-MEBİS Trabzon Belediyesi ana sayfasından vatandaşın hizmetine açılmıştır.
 6.  Kentin tüm önemli merkezlerinin işlendiği, sürekli güncel tutulan Kent Rehberi uygulaması Gençlik Olimpiyatları esnasında Kiosklar üzerinden vatandaşın hizmetine açılmıştır ve halen meydanda vatandaşa hizmet vermektedir.
 7. 3 boyutlu KBS çalışmaları kapsamında 10 önemli binanın modellemesi yapılmıştır. (Trabzon Belediyesi Binası, Avni Aker Stadyumu, Gülbahar Hatun Camii, Atatürk Köşkü, Surlar,
 8. E-imar uygulaması sayesinde vatandaş belediyeye gelmeden de internet üzerinden bilgi alma amaçlı imar durumu alabilmektedir.
 9. Proje çalışmalarından önce veriler ayrı ayrı bilgisayarlarda birbiri ile ilişkisiz bir şekilde saklanıyor ve güncelleniyordu. Bu proje ile mükerrer veri üretiminden kaynaklanan kaynak kullanımı giderilmiştir. Aynı zamanda verilerin güncel tutulması ve takibi kolaylaşmıştır.
 10. Belediyenin tüm birimleri sisteme dahil edilmiş ve “Belediye Otomasyon Sistemi” kurulmuştur. Uygulama gören parseller, adresi değişen evler, tadilat yapıla plan adaları anında sisteme işlenmektedir. Birimler arası koordinasyonu güçlendirmek için verilerin tek bir havuzdan güncel tutulması sağlanmıştır.
 11. Fen işleri biriminin gerçekleştiği ve planladığı tüm çalışmalar harita tabanlı olarak sisteme işlenmeye başlamıştır. Böylece çalışma yapılan yollardan veya kapalı yollardan vatandaş da haberdar edilmektedir. Fen işleri birimi hangi tarihler arasında ne çalışmalar yapmış, ne kadar asfalt dökülmüş, nerelere dökülmüş tüm bu bilgiler sistemden bir tıkla raporlanabilmektedir.
 12. Park ve Bahçeler tüm çalışmalarını harita tabanlı olarak işlemeye başlamıştır. Böylece park ve bahçelerin durumu, kent mobilyaları sistemden sorgulanabilmektedir.
 13. Mezarlık Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Trabzon Belediyesi sınırları içerisindeki 3 büyük mezarlığa(Bostancı, Bahçecik, Sülüklü) ait mezar sınırı, ada, parsel, mezar, mevta bilgileri araziden toplanmış ve mezarların fotoğrafları çekilmiştir. İnternet üzerinden ya da mezarlıklara kurulacak kiosklar üzerinden vatandaşın hizmetine açılmıştır. E-mebis uygulamasına “Yasin okuma” özelliği de eklenmiştir.
 14. Mevcut YBS (Yönetim Bilgi Sistemi) yazılımı ile entegrasyon sağlanmıştır.
 15. Şehrin 360 derece panoramik sokak görüntüleri (50KM) ölçümlü olarak projelendirildi. Bu çalışma ile Bina denetimi (Bina resmi yakalama, Bina yüksekliği bulma, ruhsat denetimi , vs.) , ilan reklam (tabela alanı hesaplama) çalışmaları sayısallaştırma işlerinde kullanıldı. 
 16. Trabzon Belediyesi Büyükşehir Belediyesi olma yolunda hazırlıklarını KBS projesi ile büyük ölçüde tamamlamıştır;
  1. Numarataj
  2. Planlama Onay Süreçleri
  3. Takbis Entegrasyonu
  4. NVİ Entegrasyonu (UAVT ve MAKS)
  5. KPS Entegrasyonu