Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Mersin Su Kanalizasyon Idaresi Müdürlüğü (MESKI)

 

Mersin Su Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü  (MESKI) Projesinin Amaçları 

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) gelişen bilgi teknolojilerine paralel olarak,bilgi teknolojileri altyapısını ve bilgi güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını bu proje kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlamaktadır. 

 

Bilgi Güvenliği altyapısına dayalı Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi proje kapsamında uygulanacaktır.

Mersin Su Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nün yönetsel ve işlevsel faaliyetlerinin entegre bilgi sistemi mantığı ile otomasyona tabi tutulması ve üretilen veya sahip olunan bilginin süratle erişilebilir, paylaşılabilir, değerlendirilebilir ve karar üretilebilir hale dönüştürülmesi, stratejik ve ekonomik açıdan zorunlu duruma gelmiştir.

Proje ile Mersin Su Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne ait tüm şebeke elemanlarına, tesislerine ait konumsal veriler ile abonelere ve yine şebeke elemanlarına yönelelik tablosal-sözel veriler projeler ile ilişkilendirilerek, web tabanlı coğrafi olarak takibinin yapılması amaçlanmaktadır.

 

Proje Süreci

MESKI projesi kapsamında içmesuyu ve atıksu projelerine ait şebeke elemanlarının, numarataj, adres bilgilerinin coğrafi olarak doğru koordinatlarda, sözel bilgileri ile sisteme girişi veri güncelleme aracı ile yapılmaktadır. Veri güncelleme aracı, objelerin kullanım türlerinin geometrik özellikleri ve farklılaşan sözel bilgileri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Veri güncelleme aracı ile içme suyu temin hatları, atıksu havzaları, pompa istasyonları gibi şebeke objeleri, adres bilgileri doğru koordinatlarında işlenmektedir. Veri giriş çalışmaları ile tüm şebeke objelerini, adres ve abone bilgilerini içeren MESKI projesi web uygulaması üzerinden sorgulama ve raporlamaya hazır hale getirilmiştir.

 

Proje Kazanımları

Kullanılan yazılımlar coğrafi ve sözel yazılımlar olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilir.  Kurum çeşitli hizmetleri organize ederek dinamik ve vatandaş odaklı hizmetler üretmektedir. Bu nedenle yazılım sistemlerinden de aynı dinamik yapıyı beklemektedir.  

Zaman içerisinde gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar; Abone Bilgi Yönetim Sistemlerine (ABYS), Belge Yönetim Sistemlerine (EBYS) ve yine bu verileri kullanabilen coğrafi bilgi sistemlerine dönüştürmüştür. Bu durum yazılımların tamamının bütünleşik çalışabilmesine imkan sağlanmıştır.

Proje ile kayıp kaçaklarının azaltılması, su kesintilerinden etkilenen abonelerin belirlenmesi, kesintilerde etkilenmelerin en aza indirgenmesi ve verimliliğinin artırılmasını, kurumun altyapı projelerine yönelik büyük bir arşivin sağlanması amaçlanmıştır.

Yapılan çalışma ve entegrasyonlar sonucunda;

  • Hizmet kalitesi ve verimlilik olabilecek en üst noktaya taşınmıştır.
  • Kurumun ihtiyaçlarına yönelik olarak Network analiz çalışmaları yapılarak (kesintilerden etkilenen yapılar, aboneler..) doğru ve çabuk bilgiye ulaşılması sağlanmıştır.
  • Abonelere ilişkin tüketim, tahsilat, borç bilgileri coğrafi veriler ile ilişkilendirilmiş olup harita üzerinden kolaylıkla o aboneye ilişkin bilgilerin görüntülenmesi ve sorgulanması sağlanmıştır.
  • Coğrafi veri tabanı ile sözel veri tabanlarının tamamını entegre ederek; kayıp, mükerrer, eksik iş ve işlemlerin önüne geçilmiştir.
  • Hizmetlerin coğrafi olarak sunulması, analizi ve raporlanması sağlanmıştır.
  • Birimleri arasında vatandaş odaklı, personel odaklı ve sonuçta hizmet odaklı bir çalışma düzenine geçilmesi sağlanmıştır. 
  • Eksik, gözden kaçmış işlemlerin standartlaştırılarak en aza indirgenmesi sağlanacaktır.