Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enkesit Çiz

EXCANET ile oluşturulan yüzeyler(üçgen model) referans alınarak enkesitler oluşturulur.

Birden fazla kazı tabanı için KP_ENKESİT tabakasında yer alan eksen(güzergah) çizgileri kullanılarak aynı anda enkesitler oluşturulabilir.

Enkesit Parametreleri

Enkesit Aralığı

Diğer parametrelerden bağımsız olarak eksen üzerinde oluşturulacak enkesit aralığını ifade eder.

Seçenek pasif hale getirilerek sadece detaylardan veya üçgen modelin kesildiği noktalardan enkesit alınması sağlanabilir.

Örnekleme Aralığı

Eksenden başlayarak sabit örnekleme aralığı ile plankote okunabilmesi için bu seçenek aktif hale getirilir.

Üçgen Modelin Kesildiği Noktalarda

Enkesit çizgisinin üçgen modeli kestiği her noktadan okuma yapılması için bu seçenek aktif hale getirilir.

Özel durumlar dışında, bu özelliğin aktif olması enkesitlerin doğru bir şekilde oluşmasını sağlar.

Genişlikler Otomatik HesaplansınSeçeneği aktif ise; genişlikler modül tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Sağa ve sola ekstra mesafe girilebilir.

Seçeneği pasif ise; genişlikler sağa ve sola kullanıcı tarafından girilir.

Taban Alanı Kırık İzdüşümlerindeKazı taban çizgisinin kırıldığı noktalarda ve eksenin kazı plan çizgilerini kestiği noktalarda enkesit alınmasını sağlar.
Eksen Çizgisi Noktalarında
Eksenin arazi modelini kestiği bütün noktalardan enkesit alınmasını sağlar.
Kırık İzdüşümlerindeSeçilen tabakada yer alan çizgi ve çoklu doğruların kırık yaptığı bütün noktaların izdüşümlerinde enkesit alınmasını sağlar.
Ekseni Kesen ÇizgilerSeçilen tabakada yer alan çizgi ve çoklu doğruların ekseni kestiği her noktadan eksene dik olacak şekilde enkesit alınmasını sağlar.
GüzergahKP_ENKESİT katmanında çizilen güzergah eksen çizgisinin kaçıncı KM' den itibaran enkesit almaya başlanılacağı belirtilir.
KSE YazOluşacak olan enkesitlerin KSE dosyası olarak saklanması için bu bölümden dizin belirlenir, enkesitler üretildiğinde KSE dosyaları belirlenen dizinde otomatik olarak oluşur.
ÖnizlemeGirilen parametrelere göre enkesit planının grafik üzerinde önizleme olarak görüntülenmesini sağlar.

Yüzeyler

Enkesit alınması istenen yüzeylerin seçildiği editördür.

UCGEN_MODEL tabakasında yer alan yüzey tanımları otomatik olarak ARAZİ MODELİ adı altına yerleşir.

EXCANET modülü tarafından üretilen ve KP ile başlayan tabakalarda yer alan yüzeyler otomatik olarak UYGULAMA YÜZEYİ adı altına yerleşir.

Enkesiti alınan hatta yer alan minimum arazi kotu otomatik olarak SIFIR KOTU adı altına yerleşir.

Bu otomatik yüzey tanımları dışında, projede içinde üçgen model barındıran bütün tabakalar yüzeyler sekmesinde kendi adıyla yer alır.

Otomatik olarak oluşan yüzeyler istenen şekilde kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilir.

CAD arazi modellerinin yanında yükseklik bilgisi içeren raster formatındaki veriler üzerinden hiç bir ekstra işlem gerekmeksizin enkesit alınabilir.

Bu raster veriler de yüzeyler arayüzünde seçilebilirler.

Yüzey Ekle

Yüzey Adı; eklenen yüzeyin ismidir.

Sabit Kot; sabit bir kota sahip yeni bir yüzey eklenmek isteniyorsa bu özellik kullanılır.

Katman; yeni oluşturulan yüzey projede yer alan üçgen modellerden referans alacaksa bu özellik kullanılır. Birden fazla tabaka seçimi yapılabilir.

Yukarı TaşıSeçilen yüzeyi bir üst satıra taşır.
Aşağı TaşıSeçilen yüzeyi bir alt satıra taşır.
Yüzey SilSeçilen yüzeyi siler.
Özellikler

Yüzey Adı; özellikleri sorulan yüzeyin ismidir.

Sabit Kot; sabit bir kota sahip yeni bir yüzey eklenmek isteniyorsa bu özellik kullanılır.

Katman; yeni oluşturulan yüzey projede yer alan üçgen modellerden referans alacaksa bu özellik kullanılır. Birden fazla tabaka seçimi yapılabilir.

Bu menü ile 3 yüzeyden hacim hesabı ve hacim dışı alanların tespit edilmesi, enkesit genişlikleri ve *.KUB dosyası oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşlem detayları aşağıdadır.

İşlemAçıklama
Hacim Dosya AdıHacim işlemi sonucunda, hacim bilgilerinin *.KUB uzantılı dosyaya yazılmasını sağlayan işlemdir. *.KUB dosyası, Netpro kübaj dosyası formatıdır. Bu dosyanın oluşmasını sağlarsanız, her bir kilometreye ait tüm hacim bilgilerini, enkesit çizimlerine yazdırabilirsiniz.
Genişlik Ayarları

Kazı alanlarının farklı şekilleri olduğu için, enkesit çizimlerindeki enkesit genişliklerinin olması gerekenden fazla veya eksik çıkmasını engellemek, sadece belirlenen kazı alanları için enkesitleri almak gibi işlemleri için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

İşlemAçıklama
Maksimum GenişlikEksene mesafesi en uzak olan çizgi, maksimum genişlik olarak alınır.
Enkesitleri SınırlaEnkesit genişliklerinin KPÇİZ ile sınırlandırılmasını sağlar.
Ara Alım Farkını Hesapla3 yüzey üzerinden hakedişlere dahil edilmeyecek (hesap dışı) alanlarınızı bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için bu sayfada bulunan 3 Yüzey Ara Alım Hesabı (Hesap Dışı Alanlar) sekmesine geçebilirsiniz.

  • No labels

2 Comments

  1. NETPRO ile aynı yapıyı kullanan demeyelim. QQQ

    Enkesit dialoğu değişti. Yüzey işleri için güncelleme gerekiyor.

  2. Düzenleme yapılmıştır. ZZZ