Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Imar Otomasyonu Projesi

AŞILMASI GEREKEN ENGELLER NELERDİ?

Kocaeli Büyükşehir belediyesinde proje öncesinde, belediye tarafında gerçekleşen tüm veri işlemleri kullanıcıların lokal makinalarında excell vb. programlar ile tutuluyordu. Bir plan tadilatı yapıldığında veya bir parsel uygulama gördüğünde kullanıcıların paylaştığı klasörde yer alan dosya güncel mi değil mi bilinemiyordu. Grafik ortamda yapılan hizmetin yeri görüntülenemiyordu.

 

Proje, tüm belediye personelinin sunucu bilgisayar üzerinden verilere erişmesi, vatandaştan şikayet başvurusundan, emlak beyanı almaya, imar müdürlüğü işlemlerine, sosyal yardımların sağlıklı dağıtılmasını planlamaya kadar geniş bir yelpazede faydalanmasını sağlamak amacı ile tasarlanmış bir üründür.

ÇÖZÜM

Proje kapsamında Netgisserver ürünleri ile il genelinde veritabanı destekli belediye hizmetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda tüm ilin numarataj verileri UAVT ile eş zamanlı olarak belnet yazılımları güncellenmektedir. Planlama birimi 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların veritabanı sistem entegrasyonunu yaparak şehri her ölçekte izlemeyi ön görmüştür. Ayrıca Cografi Arşiv Sistemi Uygulamalarımız ile ilçe belediyelerine ve vatandaşlara hızlı ve veri tekrarı gerekmeksizin çözüm üretebilmektedir.

Proje kapsamında öne çıkan konulardan bir tanesi de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilat Süreç takibidir. Bu kapsamda kurumun bu sürece dâhil olan birimleri ve bu birimlerin süreç içindeki rol ve görevleri tanımlanmıştır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde Netcad ürünlerini kullanarak  ilçe belediyeleri ile anlık veri paylaşımı konusunda altyapı çalışmalarına hazırlanmaktadır. Kocaeli ilçelerinin hemen hemen tamamında da Netgisserver ürünlerinin kullanıldığı düşünülür ise diğer Büyükşehir Belediyelerine örnek olabilecek bir model hazırlanacaktır.

KAZANIMLAR

Kocaeli Buyuksehir Belediyesi Imar Otomasyonu Projesi kapsamında;

  • Harita destekli tüm kadastral veriler orta bir sunucu üzerinden Netcad 6 Veri Güncelleme Aracı ile güncellenebilmektedir.
  • Kadastro verileri ile ilişkili Hukuk Dosyaları, ÇED Raporları gibi mekânsal karar verme sürecini doğrudan etkileyen belgeler KBS sistemi ile entegreli olarak sisteme girilebilmekte, harita üzerinde yapılan tematikler ile de bu parsellerin durumları izlenebilmektedir.

  • Tüm numarataj verileri Ulusal Adres Veri Tabanı ile entegre olarak güncellenebilmekte, İlçe belediyeler tarafından eş zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.
  • Kullanıcıların, tüm Ortofotolar uydufoto, 1/5000, 1/25000, 1/50000 ölçekliğ güncel plan verilerine tek bir sunucu üzerinden kolaylıkla erişebileceği bir altyapı hazırlanmıştır.
  • 1/5000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı kararlarının harita üzerinden görsel takibinin yapılması, Tüm ölçek planların plan notlarına ve plan kararlarına Harita üzerinden Fonksiyon alanı Bilgi Kartı üzerinden erişimi sağlanmıştır.
  • Plan tadilat yönetimi ile tüm ölçek Tadilat talelperinin diğer veri kategorileri ile birlikte incelenebilmesi Tadilat Taleplerinin süreç bilgilerine ulaşabilmesi, süreci devam eden, onaylanmış, reddedilmiş, askı sürecinde gibi tadilat sürecinin aşamalarının takibi, tadilat sınırlarına ilişkin Tadilat Dosyası, Tadilat Plan Notu, Meclis Kararı gibi belgelere erişim sağlanmıştır.
  • Deprem risk bölgelerinin harita üzerinden takip edilmesi ve diğer veri kategorileri ve yapılaşma kararları ile birlite incelenmesi sağlandı.