Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - MERBİS Projesi

NETCAD, MERBİS ile Türk Tarımının hizmetinde…

Aşılması Gerekenler

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bünyesinde 81 adet İl Müdürlüğü hizmet vermektedir. İl Müdürlüğü görev ve yetki sorumluluklarındaki mera alanları ve köylere ait hayvan sayıları ve niteliklerinin sayısal ortamda tutulması gerekiyordu.
 • Kadastro görmüş köy veya belediye sınırları içerisindeki tespit ve tahsisi yapılmış olan mera alanları sayısal ortama aktarılamamaktaydı.
 • İl Müdürlüklerinin ürettiği verilerin merkezi  bir veritabanında yer almaması nedeniyle mera alanlarına ait sayısal ve sözel veriler dağınık bir yapıda idi.
 • Kadastro görmüş köy veya belediye sınırları içerisindeki tespit ve tahsisi yapılmış olan mera alanları sayısal ortama aktarılamıyordu.
 • Çayır ve Mera alanları ile ilgili stratejik ve hızlı kararlar verilememekteydi.
 • 4342 Sayılı Mera Kanunu doğrultusunda gerekli uygulamalar ve analizlerin etkin ve güncel şekilde yapılabilmesi için mera parsellerinin nitelik bilgilerine, parsel görüntülerine ve hayvan varlığı bilgilerine erişilebilmesi; hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklar olan ve en önemli doğal kaynaklarımızı oluşturan Çayır ve Mera alanları ile ilgili stratejik ve hızlı kararlar verilebilmesi için coğrafi bilgi sistemine entegre bir yapıya ihtiyaç duyulmuştur.

Çözüm

 • 81 adet Tarım İl Müdürlüğü’ne masaüstü Netcad Anamodül ve Netsurf lisansları temin edildi. Mera alanları Netcad’ler ile sayısal hale getirildi. Bakanlık bünyesine merkezi veri tabanında verilerin toplanıp web üzerinden yayınlanabilmesi amaçlı Netgis Server ve raporlama ve sorgulamalar için Netigma kuruldu.
 • İl Müdürlüklerinde bulunan Netcad/Enerprise Client ile tüm mera alanları ve hayvan sayıları merkezdeki sunuculara gönderilerek bütünleşik bir yapı oluşturuldu.
 • Harita üzerinden köy alanları sorgulanır hale getirildi.
 • Çayır ve Mera alanları ile ilgili stratejik ve hızlı kararlar verilebilmesi ve 4342 Sayılı Mera Kanunu doğrultusunda gerekli uygulamaların ve analizlerin etkin ve güncel şekilde yapılabilmesi sağlandı ve Mera Bilgi Sistemi (MERBİS) aktif kullanılır hale getirildi.

Proje Kazandırdıkları

 

 •     Bu proje ile Türkiye çapındaki tüm Tarım İl Müdürlüklerinin veri üretimi için gerekli eğitimler yerinde verilmiş ve sisteme gerekli altyapı sağlanmıştır.
 •     Tarım İl Müdürlükleri’nin üretmiş oldukları veriler, düzenlenerek, veri tabanına aktarılmıştır.
 •     Bakanlık standartlarına uygun olarak ülke arazilerinin envanteri hazırlanmıştır. Köy sınırları dikkate alınarak ülkemiz tarım arazileri nitelikleri ile birlikte köy, ilçe ve iller bazında belirlenerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
 •     Bu altyapı ile kadastro görmüş köy veya belediye sınırları içerisindeki tespit ve tahsisi yapılmış olan mera alanları sayısal ortama aktarılmıştır.
 •     Gerekli veritabanı tasarımı yapılarak, üretilen veriler üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerine entegre amaçlı topolojik düzenlemeler yapılmıştır.
 •     Bu sayede Tüm Tarım İl Müdürlüklerinin ürettiği verilerin düzenlenmesi ve entegrasyonu sağlanarak mera alanları veritabanı ile ilişkilendirilip mera alanlarına ait sayısal ve sözel veriler projeye aktarılmıştır.
 •     Kadastro görmüş olan köylerdeki kadastral sınırlar sayısal ortama aktarılarak gerekli topoloji düzenlemeleri yapılmış, Köy sınırları Mera Bilgi Sistemi (MERBİS) Projesine aktarılmış ve ilişkili bilgiler projeye entegre edilmiştir.
 •     Türkiye genelinde projeye entegre edilmiş olan il, ilçe, köy, mera parseli ve köylere ait hayvan varlığı bilgilerinin sorgulanabilmesi, aynı zamanda sorgulama yapılan köye tahsisi yapılmış olan mera parsellerinin nitelik bilgilerine, parsel görüntülerine ve hayvan varlığı bilgilerine erişilebilmesi sayesinde hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklar belirlenmiştir.