Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kot Editörü

 Seçilen objelerin kotunu tek bir komutla değiştirmek için kullanılır.

"Z" değeri, ilgili objenin kot değerinde değişken olarak kullanılabilir.

Örnek

Z+5.7 komutu ile seçilen objelerin kotuna 5.7 değeri eklenecektir.

 Seçilen bütün objeleri tek bir kota getirmek için kullanılan yöntemdir.

 Seçilen iki noktanın doğrultusu referans alınarak bütün objeler bu doğrultunun oluşturduğu yüzeye yansıtılır.

Seçilen üç noktanın oluşturduğu yüzey referans alınarak, seçilen bütün objeler bu yüzey üzerine yansıtılır.

Seçilen nokta, doğrultu ve bu doğrultu için belirlenen eğimin oluşturduğu yüzey referans alınarak, seçilen bütün objeler bu yüzey üzerine yansıtılır.

Belirlenen objelerin üçgen model baz alınarak kotlandırılması sağlanabilmektedir.

Seçilen objelere, objenizin üçgen modelini kestiği noktaların kotları atanabilir.

Seçilen objelerin tüm kot değerleri sıfırlanabilmektedir.

  • No labels