Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tabaka Aç

İşleme girdikten sonra, ekrandan seçilecek objelerin dahil olduğu tabakaların açık, diğerlerinin ise kapalı olması sağlanır.

 

  • No labels