Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Özellikler

Proje Özellikler menüsü ile Netcad üzerinde aktif olan projeye ait genel özelliklere ulaşılabilmektedir. Bu menü üzerinden projenin ölçeği ve projeksiyonu gibi projeye ait özellikler değiştirilebilir.

Proje Ölçeği

Proje Ölçeği proje sembolojisinin doğru üretilmesi için gerekir. Ölçeği değiştirmek istediğinizde sembol, yazı ve blokların boylarını otomatik olarak değiştirme seçeneği size sunulur. Burada yapmazsanız Toplu Obje Değiştir (?) işlemi ile seçerek yapabilirsiniz.

Projeksiyon

Projenin projeksiyonu verilir. Referans katmanlar otomatik olarak bu projeksiyona dönüşürler.  Bir projenin projeksiyonu değiştirildiği zaman CAD katmanlar için otomatik dönüşüm seçeneği sunulur. Sadece hatalı bir projeksiyon ayarını düzeltiyor olduğunuz zaman aynı kalsın seçeneği kullanılmalıdır. Diğer zamanlarda dönüşsün seçeneği kullanılmalıdır.

Cetvel, XYZ sor gibi araçlar aynı değerleri 2 farklı koordinat sisteminde raporlayabilirler. Proje projeksiyonunun UTM 6 derece iken , siz aynı zamanda Coğrafi değerlerin raporlanmasını isteyebilirsiniz. Netcad bunun için size 2. bir projeksiyon ayar imkanı sunar.

Projeksiyon Değerlerini değiştirmek için... (?)

Proje Değişkenleri

Proje bilgileri bölümünde Genel Bilgiler, Proje Kategorisi ve Proje Yedekleri bölümlerinden oluşmaktadır. Genel bilgiler kısmında projeye ait katman, çizgi tipi, obje ve blok sayısı ile birlikte oluşturulan dosyanın yol,oluşturulma tarihi, değiştirme tarihi ve oluşturan bilgileri yer almaktadır

Proje kategorisi bölümünde projelerinizin otomatik olarak kategorilendirilmesi sağlanmaktadır. Kategori seçeneğiyle tek tek ya da toplu olarak kategori atanmasını sağlanılabilmektedir.

Netcad Katalog ile aynı kategorideki projelerinizi gruplayabilir, Kategorilere göre projelerinizi arayabilirsiniz.

Proje Yedekleri bölümünde ise kaydedilen projelere ait yedek dosyalarının bilgileri yer almaktadır. Bu bölümde Dosya Adı, Oluşturan Kullanıcı , Yedeklenme tarihi ve Dosya Boyutu gözlenmektedir.

Yükle proje yedeklerinde yer alan dosya yedeklerinin Proje dosyası olarak yüklenmesini sağlayacaktır. Bu sayede aynı klasörde yer alan yedek dosyalardan istenilen dosyanın yüklenmesi sağlanılacaktır.

Referans Olarak Ekle bölümünde yedek dosyaların referans dosyalar olarak eklenmesi sağlamaktadır.

 

 

 

  • No labels