Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GPS Ayarları

GPS'ten Veri Aktarımı

GPS ile Netcad ekranına veri almaya başlamadan önce yapılması gereken ayarların olduğu bölümdür. GPS Ayarları kısmında uygun Port seçimi öncelikli olarak yapılmalı, uygun veri (BoundRate) hızı GPS özelliklerinden bakılarak değiştirilmelidir. Bu ayarlar ışığında GPS den koordinat bilgilerinin Netcad ekranına akışı sağlanabilir.

İşlemAçıklama
Seri Port:Kullanılan GPS cihazına bağlı olarak değişen ayarlardır. Bu kısımda uygun olan ayarlar seçilerek GPS ile bilgisayar ve Netcad arasındaki bağlantı sağlanmalıdır.
Port

GPS den gelen verilerin okunacağı COM Porttun seçiminin yapıldığı bölümdür. GPS hangi bağlantı türüyle bağlı olursa olsun bilgisayar bunu COM port olarak görecektir. Cihazın bilgisayara her yeniden bağlanışında bu COM Port değişim gösterebilmektedir. Bu yüzden Aygıt Yöneticisi kısmından cihazın bağlı olduğu COM Port öğrenilerek bu kısımda o seçilmelidir.

BaudRateCOM Porta gelecek olan verinizin hızıdır. Bunun için GPS alıcınızın teknik özelliklerine bakarak öğrenebilirsiniz. Genel olarak program ile birlikte gelen 4800 şeklindedir.
DiscardNull, Parity, Stop BitsKullanılan GPS cihazına göre değişim gösteren özelliklerdir. Cihazın içeriğinden veya kullanma kılavuzundan bakılarak girilmelidir.
Veri BitleriVeri iletişiminde karakterler için kullanılacak veri bit sayısıdır.
Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş seri port ayarlarının değiştirildiği alandır.

Sadece Uydu Onaylı Veriyi KullanEğer bu seçenek işaretli ise GPS cihazından alınan uydu onaylı veriler Netcad çizimine aktarılacaktır, değil ise bütün veriler aktarılır.
Sürekli Veri Al Modu

Hepsi: GPS okumalarının tamamının Netcad çizim alanına yansıtılmasını sağlar.

Zaman Aralığı (Saniye): Verilen saniye aralığında sahadan gelen verileri ayıklayarak zamansal filtreleme sağlanır. Örneğin bu bölüme 10 sn yazılması 9. sn de gelen veriyi değil 11. sn de gelen veri varsa o değerleri aktaracağını ifade etmektedir.

Mesafe Aralığı (Metre): Verilen mesafe aralığında sahadan gelen verilerin ayıklanarak doğru mesafelerden okuma alınmasını sağlamaktadır. Örneğin bu bölüme 20 metre girilmesi bir okumadan sonra 13 metre sonra yapılan okumayı değil minimum 20 metre sonrasında yapılan okumayı örneğin 24 metreyi kabul etmektedir.

 

 

  • No labels