Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başlat

Verilen GPS ayarları ile koordinat alma işlemlerinin başlatılmasını sağlayan işlemdir. Uygulamalarda Başlat ile işlem başlatıldığında aplikasyon modu pasif hale gelir, yapılan sayısallaştırmalar Koordinat Al yada Sürekli Koordinat Al işlemlerinin kullanılması sağlanır.

  • No labels