Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad 8.5 Versiyonlarına Geçiş için Kullanım Kolaylıkları ve Gelişmiş Fonksiyonlar

Dersin Tanımı

'Netcad 8.5 Versiyonlarına Geçiş için Kullanım Kolaylıkları ve Gelişmiş Fonksiyonlar' tüm projeciler için proje oluşturma süreçlerindeki gerekli olan temel aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, coğrafi referanslama, raster ve vektör verilerin üretimi ve düzenlenmesi, eski versiyonda yer alan işlemlerin güncel versiyondaki karşılıkları, yeni özellikler ve gelişmiş fonksiyonları içerir. 

Hedef Grup

Sayısal ortamda proje üreten tüm meslek gruplarına uygundur.

İçerik

 • Sınırsız katman özelliği
 • Katmanların Geri Alınması
 • Tabaka sıralama, gruplandırma, saydamlık, filtreleme işlemleri
 • Tabaka Bazlı GE aktarım
 • Katman kaydetme ve birleştirme
 • Tabaka Özellikleri Kaydetme Özelliği (*.lmx)
 • Renk Modu Özelliği
 • Proje altlığı olarak Online Haritalar'ın (Bing, Yandex Karma/Uydu vs.) kullanılabilirliği
 • Proje, katman, obje ya da obje tiplerini GE aktarabilme
 • Arama İşlemleri
 • Excel Dosya Yükle 
 • Geotiff Kaydet
 • CAD-Excel Özelliği
 • Nokta Bulutu Desteği
 • KML,SHP vb formatta veri açma ve kaydetme işlemleri

 • No labels