Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çizgileri Basitleştir

Çoklu doğru ile çizim yaparken her geçilen noktaya bir nod eklenir. İşlem bitiminde düz bir doğru üzerinde birden fazla kırık noktaları oluşmuş olabilir. Çizgileri Basitleştir işlemi ile gereksiz nodların temizlenmesi yapılır, böylece dosyanın boyutları da azalmış olur.

Spatial Veri Kaynağı

Spatial veri kaynağı detayı için (?)

Çizgileri Basitleştir

  • Hat Uzaklığı; Basitleşecek nodlar arası minimum uzaklık değeri girilir.

Veri Güncelle

Veri güncelle detayı için (?)

  • No labels