Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Maltepe KDU

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm; yaşam güvenliği açısından risk taşıyan kentsel bölgelerin, ihtiyaçlar doğrultusunda, toplumsal, ekonomik ve fiziksel koşullarının düzeltilmesi ve yaşanabilir standartlarda kentler inşa edilmesi yönündeki uygulamalar bütünüdür. Ülkemizde kentsel dönüşüm süreci, yerel yönetimler tarafından yer seçimi yapılmasıyla başlamakta, TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı ile imzalanan ön protokol sonrası, hak sahipliği tespiti, zemin etüt çalışmaları, taslak imar planlama çalışması ve fizibilite çalışmaları ile devam etmekte, yapılan analiz çalışmalarının incelenerek uygun bulunması halinde imzalanan protokol ile uzlaşma, yıkım ve uygulama aşamalarıyla tamamlanmaktadır.


Kentsel Dönüşüm Uygulamasının (KDU) Amacı

Belnet/Kentsel Dönüşüm Modeli, yasalar ile sınırları belirlenen Kentsel Dönüşüm İş Süreçlerinin, veri tabanı ve coğrafi yazılım desteği ile uygulanmasına yönelik geliştirilen bir bilgi sistemi projesidir. Kentsel Dönüşüm Uygulamasının temel amacı, kentsel dönüşüm uygulamalarındaki teknoloji eksikliğini gidererek, kolay kullanımı ile proje sürecini desteklemek ve yerel yönetimlerin süreci belirli bir sistematiğe uygun olarak takip etmesini sağlamaktır. Uygulama Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak geliştirilmiş olup, kentsel dönüşüm projelerinin iş süreçlerinin tanımlarını içermektedir ve Belediyeler, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İl Özel İdareleri ile kentsel dönüşüm projeleri hazırlayan bürolar tarafından kullanılmaktadır.

 

Proje İş Adımları

Kentsel dönüşüm uygulaması ile ilk olarak, kentsel dönüşüm bölgesinin belirlenmesi aşamasında, yapılmış başvuruların sisteme aktarılmakta ve tematik haritalama işlemiyle proje alanı etaplara ayrılmaktadır. Uygulama temelde kimlik bilgilerini içermekte ve hak sahipleri TC Kimlik numaraları ve adres bilgisi ile kayıt altına alınmaktadır.

Taşınmaz değerleme aşamasında, sahadan toplanan veriler standartlara uygun ve mekânsal destekli olarak sisteme işlenmekte; ayrıca Bakanlık tarafından yıllara göre belirlenen değerler üzerinden otomatik hesaplamalar yapılmaktadır.

Uzlaşma sürecinde, vatandaşla uzlaşma görüşmelerinin, ne zaman hangi hak sahibi ile ne kapsamda görüşüldüğünün, bilgisinin tutulmasında; yıkım ve uygulama aşamasında ise, uzlaşma sonrası sürecin müdürlük ve vatandaş tarafından takibinin yapılması kentsel dönüşüm uygulaması kullanılmaktadır. Ayrıca uygulama ile Netigma gelişmiş sorgulama araçları kullanılarak proje bazlı istatistik raporlar alınabilmekte, istenilen raporlar sorgu şablonu olarak eklenebilmektedir.

 

Proje Kazanımları

Belnet/ Kentsel Dönüşüm Modeli ile kentsel dönüşümle ilişkin süreçlerin yönetilmesiyle ilgili kazanımlar:

•    Kentsel dönüşüm sürecinin bütün aşamaları harita destekli olarak takip edilebilmekte,

•    Taşınmaz değerleme hesapları belirlenen birim fiyatlara göre hızlı bir şekilde yapılabilmekte,

•    Gerçekleştirilen faaliyetlerin fotoğraflarla birlikte depolanabilmekte,

•    Sorgulama araçları ile istatistik rapor ve grafikler elde edilebilmektedir.