Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Düzelt (Kesişim)

Düzelt (Kesim) işlemi kesişen hatları kesişme noktalarından kırar.

Spatial Veri Kaynağı

Spatial veri kaynağı detayı için (?)

Düzelt(Kesişim)

  • Tolerans; hatların birbirine yakınlık kriteridir.

Veri Güncelle

Veri güncelle detayı için (?)

 

 

 

 

  • No labels