Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad GIS Veri Tabanı Bağlantı Özellikleri

Veri tabanı yönetimi Netcad GIS kapsamında ihtiyaç duyulan veri tabanı işlemlerinin toplandığı araçtır. Her veri tabanı için bir bağlantı kurulur. Yeni ile yeni bir bağlantı oluşturulur. Her bağlantı ayrı VTYS(Veri Tabanı Yönetim Sistemi)' de olabilir.

Yeni Bağlantı, Katman Yöneticisi/Spatial Referans Ekle, Shape Referans Ekle, KML Referans Ekle, WFS Referans Ekle gibi işlemlerle de yapılabilir. Tercih edilen ve kolay olan yol referans olarak eklemektir.

Bağlantı sağ tuş işlemleri...

ÖzellikAçıklama
Yeniden AdlandırBağlantı adı ilk eklendiğinde 'Bağlantı1' olarak adlandırılmaktadır, bağlantı adı değiştirilmek istendiğinde bu seçenek kullanılmaktadır.
ÖzelliklerBağlantı özellikleri değiştirilir.
Komut Çalıştır

Veritabanı ile ilgili SQL komutları yazmak ve çalıştırmak için kullanılır.

İleri seviye kullanıcılar için program içindeki standart SQL sihirbazı ile yapılamayan bazı işlemlerin yapılmasını sağlar (Insert, Update, Delete, Create işlemleri gibi).

Veri OkuFarklı formatlardaki spatial veri dosyaları veri kaybı olmaksızın okunabilmektedir.
Bağlantıyı KaldırSeçili veri tabanı dosyasını seçim onaylandığında Veritabanı Yönetimi penceresinden kaldırma işlemidir.

 

 

Her bağlantı coğrafi ve sözel veri tablolarını içerebilir. Bu tabloları Veri Tabanı Yönetimi içinde oluşturabilirsiniz. Tablo kolonlarının yapıları, tablolar arası ilişkiler ve kısıtlar (kesemez gibi) da bağlantı kapsamında tanımlanır.

Listede görülen VTYS' lerin tümünde Netcad Spatial tipi desteklenir. Netcad Spatial Netcad' in Veri Tabanı geometri formatıdır. Geometri desteği olan ortamlarda (Oracle SDO , SQL Server 2012 ve PostgreSQL(PostGIS ile birlikte) gibi) native geometri türlerini tanır ve kullanır. SDO opsiyonu olmayan Oracle için Netcad Spatial kullanılır.

Netcad GIS bütün ortamlarda LRS (Lineer Referencing System)'i destekler. LRS detayları için (?)

ESRI SHP (Shape) ve Personel GeoDatabase formatlarındaki veriler doğrudan kullanılabilir. Personel Geodatabase için MS Access Bağlantı Türü oluşturulmalıdır. Seçilen MDB Dosyası eğer PGDB formatında ise Netcad tanıyacaktır.

Herhangi bir VTYS' ye CAD, Shape, GML' den veri alınabilir ya da bu formatlara veri verilebilir. Ayrıca farklı bağlantılar arasında da serbetsçe veri aktarımı yapılabilir.

Netcad GIS ortaminda oluşturduğunuz GIS projelerinizi tek adımda NETGIS Server' a aktarabilir ve Web üzerinde yayınlayabilirsiniz (Bu yetenek için NETGIS Server Lisansı gerekir).