Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veritabanı Yönetimi

Veri tabanı yönetimi aracı Netcad GIS' in veri tabanları ile bağlantısını kuran, yöneten ve tanımların yapılmasını sağlayan araçtır. Bu araca oldukça ender durumlarda ihitiyaç duyarsınız

Genellikle;

  • Yeni bir proje ve veri tabanı oluşturacağınız zaman,
  • Mevcut projelerinizde değişiklik yapacağınız zaman,
  • Projelerinizi taşıyacağınız zaman,
  • Bazı dış veri al/ver işleri için,
  • ..

durumlarda ihtiyaç duyulur.

Yeni Bağlantı, Katman Yöneticisi / Spatial Referans Ekle, Shape Referans Ekle, KML Referans Ekle, WFS Referans Ekle gibi işlemlerle de yapılabilir. Tercih edilen ve kolay olan yol referans olarak eklemektir.

Seçenekler ile veritabanı üzerinde hazırlanan raporlar için dizin gösterilebilir. Veritabanı Yönetimi üzerinden Kullanıcı Tanımlı rapor hazırlama işlemleri için (?)

Gri görünen bağlantılar için NETCAD.CONNECT lisansı gerekir.