Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yeni Tablo Oluşturma

Veri tabanı üzerinde yeni bir tablo oluşturup, kolon eklemek için aşağıdaki işlem adımları izlenmelidir.

 • Tablolar menüsü üzerinde sağ tuş ile açılan menüden Yeni Tablo Ekle seçeneği seçilir. 
 • Tablo Türünü Seçin penceresinden oluşturulmak istenen veri özelliğine göre tablo şablonları seçilir.
 • Tablo Adı satırına oluşturulmak istenen tablo adı yazılır.
ÖzellikAçıklama
Veri TablosuOluşturulan tablosal verilerin yalnızca veri bazlı olmasını, spatial kolonları bulunmayacak şekilde oluşturmaktadır.
Netcad SpatialKonumsal verilerin tablosal verilerle ilişkilendirildiği tablo türüdür. Tablosal veriler içerisinde nokta, çizgi ve alan geometrisine ait veriler bulunabilir.
Nokta Spatial     
Konumsal verilerin tablosal verilerle ilişkilendirildiği tablo türüdür. Tablosal veriler içerisinde yalnızca noktasal veriler bulunmaktadır.
LRS (Linear Reference System)Linear Reference System(LRS), doğrusal referanslama sistemidir. Bir lokasyonu, çizgisel bir obje boyunca ve yeri belli bir noktadan uzaklığı veya ofseti olarak belirlemek için kullanılan prosedürler ve metodlar dizisidir. (?)
 • Açılan Tablo Düzenle penceresinde tablo içerisine eklenmek istenen kolonlar sağ tuş ile açılan menüden veya pencerede yer alan Yeni Kolon Ekle işlemi ile eklenebilmektedir.
Kolon AdıAçıklama
Kolon Adı           
Kolon isimlerinin girildiği kısımdır.
Veri TürüKolonun karakterini oluşturan veri türü (?) seçilir.                                                                                                                                      
Gerekli...
Özellik                Açıklama
Birincil AnahtarVeri tabanı tablosu ile grafik objeler arası ilişkinin kurulmasını sağlamaktadır. Bu sayede tablodaki bir kaydı diğer tüm kayıtlardan ayrılır. Birincil anahtar o kaydı özgün yapar ve oluşturacağımız ana tablonun detay tablolarla ilişkilendirme yapılabilir.
Yeni Kolon EkleTablo içerisine yeni kolon tanımı için kullanılır.
Kolon SilMevcut kolon üzerinde sağ tuş ile kolon silme işlemidir.
Şablon Yükle

Yeni tablo oluşturma işleminde veya mevcut tablonun yapısında yapılacak değişikliklerde, önceden saklanmış olan mevcut şablonları yüklemek için kullanılır.

Şablon SaklaMevcut oluşturulan bir tablonun yapısını (kolon adları, tipleri, uzunlukları, güncelleme kodları vb..) şablon olarak ilerde kullanmak üzere saklamamıza yarar.
 Tablo sağ tuş işlemleri...
ÖzellikAçıklama
Tablo                          
Tablo içerisinde bulunan verinin görüntülenmesini sağlar.
Yeniden AdlandırTablo adını değiştirme işlemdir.
SilTabloyu Veritabanı Yönetimi penceresinden silinmesini sağlar.
Kolon Birleştirİki farklı kolon bilgilerini verilen ayraç ile birleştirme işlemidir. Örnegin; ada ve parsel numaraları bu şekilde tek kolon içerisine aktarılabilir.
Özet Kolon Ekleİlişkili kolonların istatistiklerine erişebilme özelliğidir. Veritabanı Yöneticisinden ilişkili olan tabloya özet kolon eklenir.
Veri OkuFarklı formatlardaki spatial veri dosyaları veri kaybı olmaksızın okunabilmektedir. (?)
ÖzelliklerTablo Düzenle penceresine erişim sağlar. Yeni kolon ekleme, silme vd. işlemler gerçekleştirilebilir.
 Kolon sağ tuş işlemleri...
ÖzellikAçıklama
Yeniden Adlandır           
Kolon adının değiştirilmesini sağlayan işlemdir.
Yeni İlişki Ekle

Veri tabanı Yönetiminde bulunan veri tabanı tabloları arasında ilişki kurmak için kullanılan menüdür.

Veri tabanı Yönetiminde tanımlanmış iki ayrı tablo arasında ilişki kurulur. Aynı bağlantı içinde tanımlanmış iki ayrı tablo veya farklı bağlantılar içinde tanımlanmış ayrı tablolar içinden ilişki tanımlanabilir. İlişki ekleme işlemi kolon bazında yapılır. İki tablo arasında birden fazla ilişki kurulabilmektedir.

 • Birincil Tablo; İlişki kurulacak ana tablo seçilir.
 • İlişkili Tablo; Veri tabanı bağlantısının hangi tablo ile kurulacağının seçimidir.
 • İlişki Adı; Kurulacak ilişkinin isminin yazılacağı alandır.
Lookup Tanımla

Kolonlara veri girişinde kolaylık ve düzenlilik sağlamak amacıyla eklenmiş edit yardımcısıdır. Veri girişinde ayrıca bu yöntemle birlikte sağlanabilir.

Liste/Listeden Seç işaretlendikten sonra kaynak Tablo adı, kod ve değer kolonlarına, lookup tanımlanmak istenen kolonlar verilir.

Ardından Lookup özelliği tanımlanmak istenen kolon üzerinde sağ tuş ile Lookup Tanımla işlemi seçilir ve Veri Tablosu tanımlanarak değer ve görüntü kolonları seçilir.

Lookup veri tablosu, yeni tablo oluşturma penceresinde seçilen 'Veri Tablosu' özelliğinde olmalıdır.

 • Tablo; Kod ve değer kolonunun bulunduğu tablo ismidir.
 • Değer Kolonu; Kolonun gerçek değerinin eşlendiği görüntü değeridir.
 • Görüntü Kolonu; Kolona yazılacak gerçek değerdir. Kolon, bu şekilde tanımlandıktan sonra kod kolonu olarak sakladığı değerleri değer kolonu olarak göstermeye/okumaya başlar.
Kolon BölBelirlenen ayraç ile ilgil kolonu iki farklı kolon olarak tanımlama işlemidir.
ÖzelliklerTablosal verinin görüntü adının ve değer ifadesinin (güncelleme kodu) verildiği ekrandır.
 • No labels