Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Aktar

Netcad Veri Aktar işlemi ile oluşturulan spatial veri dosyaları Shape, GML, MIF ve TAB dosyaları olarak saklanabilmektedir.

Veri Aktar işlemi, Referanslar üzerinde yüklü spatial tablo üzerinde fare sağ tuş ile gelen menüden Tablo seçeneği ile açılan ilgili tabloda herhangi bir kolon üzerinde yapılan fare sağ tuş sağlanır.

  • No labels