Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Oku

 

Netcad Veri Oku işlemi ile farklı formatlardaki spatial veri dosyaları veri kaybı olmaksızın okunabilmektedir. Okuma işlemi Veritabanı Yönetimi üzerinde Yeni Bağlantı oluşturma ardından Bağlantılar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Veri Oku ile gerçekleştirilmektedir.

Veri Oku komutu ile desteklenen birçok dosya formattı(Arc/Info, GML, MapInfo, S-57, ESRI Shapefile, OGDI) bulunmaktadır. Okunan veriler yeni oluşturulan veritabanı içerisine kaydedilir ve Referanslar altında gözlemlenir.

 Arc/Info

 

 GML(Geography Markup Language)

GML(Geography Markup Language) 2.0 dosyaları *.GML uzatısına sahiptir. Veritabanı Yönetimi üzerinde  Yeni Bağlantı oluşturma ardından Bağlantılar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Veri Oku işleminde okunacak dosya türü *.GML olarak seçildikten sonra Aç işlemi ile açılmak istenen dosya seçilir.

GML dosya seçimi ardından ekrana gelen Katman Seçimi penceresi ile okunmak istenilen katman seçimi gerçekleştirilir.

  • Tabaka ismi ile veritabanında yaratılan tablo ismi aynı olacaktır. Tabaka isminde harf ve rakam olmayan karakterlerin bulunması durumunda bu karakterler "_" ile değiştirilir. Örneğin; tabaka ismi sample? ise tablo adı sample_ olur.
  • Eğer veritabanında aynı adlı bir başka tablo var ise kullanıcı veritabanında var olan tablonun silinmesine ya da tablonun tablo ismi sonuna "_" koyularak veritabanında yaratılmasına karar vermelidir.
  • Netcad, kendi kullanımı için veritabanında OBJECTID, POLY, CLLX, CLLY, CURX, CURY kolonları yaratmaktadır. Okunan dosyada "POLY", "CLLX", "CLLY", "CURX", "CURY" kolonlarının olması durumunda kolon ismi aktarılırken sonuna "_" eklenir.
  • Eğer dosyada "OBJECTID" isminde bir kolon varsa ayrıca aynı isimde bir kolon yaratılmaya çalışılmaz, nesneleri ayrıştırmak için dosyada var olan bu kolon kullanılır.

Kolon isimlerinden de tabaka isminde olduğu gibi harf ve rakam olmayan karakterler ayıklanmakta, bu karakterlerin yerine "_" konulmaktadır.

Okunan geometrik özelliğe sahip nesnelerin birinin ya da birden fazlasının 15000 noktadan fazla nokta barındırması durumunda, 15000 noktadan sonraki noktalar dikkate alınmamakta ve kullanıcıya bir defaya mahsus uyarı verilmektedir.

 MapInfo Dosyaları (MIF)

MapInfo MIF formatı ile kastedilen MapInfo programının *.mif ve *.mid uzantılı dosyalarından oluşan dosya grubudur.

Veritabanı Yönetimi üzerinde  Yeni Bağlantı oluşturma ardından Bağlantılar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Veri Oku işleminde okunacak dosya türü *.MIF olarak seçildikten sonra Aç işlemi ile açılmak istenen dosya seçilir.

MIF dosya seçimi ardından ekrana gelen Katman Seçimi penceresi ile okunmak istenilen katman seçimi gerçekleştirilir ve Tamam işlemi ile ekran geçilir.

Okuma işleminin bitiminde tablo veritabanında yaratılır, Referans Yöneticisi'ne spatial referans olarak eklenir ve çizim yapılır. Tüm işlemlerin bitiminde Netcad ana penceresinin altında yer alan durum çubuğunda "HAZIR ..." yazısı yer alır.

Tabaka ismi ile veritabanında yaratılan tablo ismi aynı olacaktır. Tabaka isminde harf ve rakam olmayan karakterlerin bulunması durumunda bu karakterler "_" ile değiştirilir.

Örnek :Tabaka ismi sample? ise tablo adı sample_ olur.

Eğer veritabanında aynı adlı bir başka tablo var ise kullanıcı veritabanında var olan tablonun silinmesine ya da tablonun, tablo ismi sonuna "_" koyularak veritabanında yaratılmasına karar vermelidir.

Netcad, kendi kullanımı için veritabanında OBJECTID, POLY, CLLX, CLLY, CURX, CURY kolonları yaratmaktadır. Okunan dosyada "POLY", "CLLX", "CLLY", "CURX", "CURY" kolonlarının olması durumunda kolon ismi aktarılırken sonuna "_" eklenir.Eğer dosyada "OBJECTID" isminde bir kolon varsa ayrıca aynı isimde bir kolon yaratılmaya çalışılmaz, nesneleri ayrıştırmak için dosyada var olan bu kolon kullanılır.

Kolon isimlerinden de tabaka isminde olduğu gibi harf ve rakam olmayan karakterler ayıklanmakta, bu karakterlerin yerine "_" konulmaktadır.

Okunan geometrik özelliğe sahip nesnelerin birinin ya da birden fazlasının 15000 noktadan fazla nokta barındırması durumunda, 15000 noktadan sonraki noktalar dikkate alınmamakta ve kullanıcıya bir defaya mahsus uyarı verilmektedir.

Tablonun bilgisine ulaşmak için Referanslar menüsü altındaki ilgili tablo ismi üzerinde sağ tuş Tablo işlemine girilerek tablo görüntülenebilir.

Projeksiyon bilgisine ulaşmak için Katmanlar sekmesi altındaki ilgili referansa çift tıklanarak Referans Özellikleri penceresine ulaşılabilir, Projeksiyon sekmesinden tabakanın projeksiyon bilgisine ulaşılır.

 MapInfo Dosyaları (TAB)

MapInfo TAB formatı ile kastedilen MapInfo programının *.tab, *.dat, *.id ve *.map uzantılı dosyalarından oluşan dosya grubudur.

Uygulama Menüsü / Özellikler / Veritabanı Yönetimi üzerinde  Yeni Bağlantı oluşturma ardından Bağlantılar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Veri Oku işleminde okunacak dosya türü *.TAB olarak seçildikten sonra işlemi ile açılmak istenen dosya seçilir.

TAB dosya seçimi ardından ekrana gelen Katman Seçimi penceresi ile okunmak istenilen katman seçimi gerçekleştirilir ve Tamam işlemi ile ekran geçilir.

Okuma işleminin bitiminde tablo veritabanında yaratılır, Referanslara spatial veri olarak eklenir ve çizim yapılır. Tüm işlemlerin bitiminde Netcad ana penceresinin altında yer alan durum çubuğunda "HAZIR ..." yazısı yer alır.

Tabaka ismi ile veritabanında yaratılan tablo ismi aynı olacaktır. Tabaka isminde harf ve rakam olmayan karakterlerin bulunması durumunda bu karakterler "_" ile değiştirilir.

Örnek :Tabaka ismi sample? ise tablo adı sample_ olur.

Eğer veritabanında aynı adlı bir başka tablo var ise kullanıcı veritabanında var olan tablonun silinmesine ya da tablonun, tablo ismi sonuna "_" koyularak veritabanında yaratılmasına karar vermelidir.

Netcad, kendi kullanımı için veritabanında OBJECTID, POLY, CLLX, CLLY, CURX, CURY kolonları yaratmaktadır. Okunan dosyada "POLY", "CLLX", "CLLY", "CURX", "CURY" kolonlarının olması durumunda kolon ismi aktarılırken sonuna "_" eklenir.Eğer dosyada "OBJECTID" isminde bir kolon varsa ayrıca aynı isimde bir kolon yaratılmaya çalışılmaz, nesneleri ayrıştırmak için dosyada var olan bu kolon kullanılır.

Kolon isimlerinden de tabaka isminde olduğu gibi harf ve rakam olmayan karakterler ayıklanmakta, bu karakterlerin yerine "_" konulmaktadır.

Okunan geometrik özelliğe sahip nesnelerin birinin ya da birden fazlasının 15000 noktadan fazla nokta barındırması durumunda, 15000 noktadan sonraki noktalar dikkate alınmamakta ve kullanıcıya bir defaya mahsus uyarı verilmektedir.

Tablonun bilgisine ulaşmak için Referanslar menüsü altındaki ilgili tablo ismi üzerinde sağ tuş Tablo işlemine girilerek tablo görüntülenebilir.

Projeksiyon bilgisine ulaşmak için Katmanlar sekmesi altındaki ilgili referansa çift tıklanarak Referans Özellikleri penceresine ulaşılabilir, Projeksiyon sekmesinden tabakanın projeksiyon bilgisine ulaşılır.

 S-57 Formatı

S-57 formatı deniz grafikleri için kullanılan bir vektör veri değişim türüdür. International Hydrographic Organisation (IHO) tarafından geliştirilmiştir. S-57 veri formatı oşinografik uygulamalarda kullanılır.

Uygulama Menüsü / Özellikler / Veritabanı Yönetimi üzerinde Yeni Bağlantı oluşturma ardından Bağlantılar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Veri Oku işleminde okunacak dosya türü *.TAB olarak seçildikten sonra ‘Aç’ işlemi ile açılmak istenen dosya seçilir ve S-57 dosyaları veritabanı içerisine aktarılır.

Okuma işleminin bitiminde tablo veritabanında yaratılır, Referans Yöneticisi'ne spatial referans olarak eklenir ve çizim yapılır. Tüm işlemlerin bitiminde Netcad ana penceresinin altında yer alan durum çubuğunda "HAZIR ..." yazısı yer alır.

Tabaka ismi ile veritabanında yaratılan tablo ismi aynı olacaktır. Tabaka isminde harf ve rakam olmayan karakterlerin bulunması durumunda bu karakterler "_" ile değiştirilir.

Örnek :Tabaka ismi sample? ise tablo adı sample_ olur.

Eğer veritabanında aynı adlı bir başka tablo var ise kullanıcı veritabanında var olan tablonun silinmesine ya da tablonun, tablo ismi sonuna "_" koyularak veritabanında yaratılmasına karar vermelidir.

Netcad, kendi kullanımı için veritabanında OBJECTID, POLY, CLLX, CLLY, CURX, CURY kolonları yaratmaktadır. Okunan dosyada "POLY", "CLLX", "CLLY", "CURX", "CURY" kolonlarının olması durumunda kolon ismi aktarılırken sonuna "_" eklenir.Eğer dosyada "OBJECTID" isminde bir kolon varsa ayrıca aynı isimde bir kolon yaratılmaya çalışılmaz, nesneleri ayrıştırmak için dosyada var olan bu kolon kullanılır.

Kolon isimlerinden de tabaka isminde olduğu gibi harf ve rakam olmayan karakterler ayıklanmakta, bu karakterlerin yerine "_" konulmaktadır.

Okunan geometrik özelliğe sahip nesnelerin birinin ya da birden fazlasının 15000 noktadan fazla nokta barındırması durumunda, 15000 noktadan sonraki noktalar dikkate alınmamakta ve kullanıcıya bir defaya mahsus uyarı verilmektedir.

Tablonun bilgisine ulaşmak için Referanslar menüsü altındaki ilgili tablo ismi üzerinde sağ tuş Tablo işlemine girilerek tablo görüntülenebilir.

Projeksiyon bilgisine ulaşmak için Katmanlar sekmesi altındaki ilgili referansa çift tıklanarak Referans Özellikleri penceresine ulaşılabilir, Projeksiyon sekmesinden tabakanın projeksiyon bilgisine ulaşılır.

 Esri Shapefile Formatı

Esri  Shape formatı ile kastedilen Esri'nin *.shp, *.shx, *.dbf, *.prj uzantılı dosyalarından oluşan dosya grubudur.

Uygulama Menüsü / Özellikler / Veritabanı Yönetimi üzerinde  Yeni Bağlantı oluşturma ardından Bağlantılar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Veri Oku işleminde okunacak dosya türü *.TAB olarak seçildikten sonra ‘Aç’ işlemi ile açılmak istenen dosya seçilir.

SHP dosya seçimi ardından ekrana gelen Katman Seçimi penceresi ile okunmak istenilen katman seçimi gerçekleştirilir. Ardından Tamam işlemi ile ekran geçilir.

Okuma işleminin bitiminde tablo veritabanında yaratılır, Referans Yöneticisi'ne spatial referans olarak eklenir ve çizim yapılır. Tüm işlemlerin bitiminde Netcad ana penceresinin altında yer alan durum çubuğunda "HAZIR ..." yazısı yer alır.

Tabaka ismi ile veritabanında yaratılan tablo ismi aynı olacaktır. Tabaka isminde harf ve rakam olmayan karakterlerin bulunması durumunda bu karakterler "_" ile değiştirilir.

Örnek :Tabaka ismi sample? ise tablo adı sample_ olur.

Eğer veritabanında aynı adlı bir başka tablo var ise kullanıcı veritabanında var olan tablonun silinmesine ya da tablonun, tablo ismi sonuna "_" koyularak veritabanında yaratılmasına karar vermelidir.

Netcad, kendi kullanımı için veritabanında OBJECTID, POLY, CLLX, CLLY, CURX, CURY kolonları yaratmaktadır. Okunan dosyada "POLY", "CLLX", "CLLY", "CURX", "CURY" kolonlarının olması durumunda kolon ismi aktarılırken sonuna "_" eklenir.Eğer dosyada "OBJECTID" isminde bir kolon varsa ayrıca aynı isimde bir kolon yaratılmaya çalışılmaz, nesneleri ayrıştırmak için dosyada var olan bu kolon kullanılır.

Kolon isimlerinden de tabaka isminde olduğu gibi harf ve rakam olmayan karakterler ayıklanmakta, bu karakterlerin yerine "_" konulmaktadır.

Okunan geometrik özelliğe sahip nesnelerin birinin ya da birden fazlasının 15000 noktadan fazla nokta barındırması durumunda, 15000 noktadan sonraki noktalar dikkate alınmamakta ve kullanıcıya bir defaya mahsus uyarı verilmektedir.

Tablonun bilgisine ulaşmak için Referanslar menüsü altındaki ilgili tablo ismi üzerinde sağ tuş Tablo işlemine girilerek tablo görüntülenebilir.

Projeksiyon bilgisine ulaşmak için Katmanlar sekmesi altındaki ilgili referansa çift tıklanarak Referans Özellikleri penceresine ulaşılabilir, Projeksiyon sekmesinden tabakanın projeksiyon bilgisine ulaşılır.

 OGDI Vector Formatı

OGDI Vector Format (Open Geographic Datastore Interface ) API programlama ara yüzünde yazılmış Kanada standartlarında veri üretimi sağlayan spatial veri formatıdır.

  • No labels