Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad/GIS Servisleri

Belediyenin tüm adres/taşınmaz verisine temel teşkil eder. Tüm MIS işleri, bu adres yapısını baz alarak çalışır. Adres servislerindeki kriter UAVT kodlarıdır. Parsel yapısı ise belediyenin en güncel parsel kütüğünü içerdiğinden MIS parsel bağlantılı işler için tek kaynak teşkil eder.

Bu servisler Netcad tarafından geliştirilecek ve dokümante edilecektir.

 1. Mahalle Sorgulama: Güncel Mahalle listesini getirir,
  • MIS yazılımları güncel mahalle verisine ulaşır.
  • Geçmişe dönük kayıtları sorgulanabilir.

 2. Yol Sorgulama: Güncel Yol listesini getirir,
  • MIS yazılımları güncel yol verisine ulaşır.
  • Eski yol adları, güncel halleri ile birlikte sorgulanabilir.
  • Mahalledeki yollar sorgulanabilir. 

 3. Dış Kapı Sorgulama: Güncel kapı listesini getirir.
  • MIS yazılımları güncel kapı listesine ulaşırlar, Mahalle, Yol kriteri kullanılabilir.
  • Geçmişe dönük kayıtlar sorgulanabilir.

 4. Parsel Sorgulama: Güncel parsel listesine ulaşılabilir.
  • MIS yazılımları güncel parsel listesine ulaşır
  • Parsellerdeki değişiklikler (İfraz, Tevhit) izlenir.

 5. Bağımsız Birim Sorgulama: Güncel bağımsız birim listesine ulaşılabilir.
  • MIS yazılımları güncel bağımsız birim listesine ulaşır,
  • Mahalle, yol, dış kapı kriterleri kullanılabilir,
  • Kapılara bağlı olan Mahalle, Parsel, Yapı ve Yol bilgileri listelenir.
  • Geçmişe dönük kayıtlar sorgulanabilir. 

 6. Harita Sorgulama: Adres verisine ilişkin WEB destekli harita dinamik olarak alınabilir.
  • MIS yazılım ekranlarında BELNET WEB haritaları dinamik olarak görüntülenebilir. Büyüt, küçült, sorgulama vb haritasal kontroller sağlanabilir. Uydu görüntüleri üzerinde güncel numarataj haritaları görüntülenebilir.

 7. NetGIS SDK: NetGIS SDK MIS yazılımlarının kendi çalışma ekranlarına doğrudan kendisini ekleyebilen, sonrasında üzerinde büyüt, küçült, kaydır, bilgi al, ölçme işlemleri gibi tüm harita kontrolünü sağlayan özelliklerin tanımlanmasını sağlayan araçtır.

 8. NetGIS CVS: NetGIS CVS (Coğrafi Veri Servisi) mekanizması yukarıdaki 1-5 inci maddede geçen altı adet servis için verileri topluca alınmasını sağlar. Özellikle iş başlangıçlarında toplu veri entegrasyonunu sağlamak amaçlı araçtır.

 

 

 • No labels