Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Entegrasyon Kapsamındaki Temeller

Entegrasyon kapsamında Adres Bilgi Sistemi – Numarataj kullanım önkoşulları

MIS uygulamaları içinde adres verisi girişleri, BELNET UAVT numarataj veritabanında yer alan veriler kullanılarak yapılmalıdır. Sistem devreye alındığında kullanıcıların kendi inisiyatiflerinde adres girişlerine izin verilmeyecektir. Numarataj veritabanında yer almayan bir adresin girilmesi gerektiği durumlarda, harita üzerinden adres tanımlaması Numarataj Servisi tarafından yapılmalıdır. Özetle MIS uygulamalarında, BELNET UAVT de kayıtlı olmayan parsel ve bağımsız birimlere işlem başlatılmamalıdır.

 • Kullanıcı ihtiyaç duyduğu takdirde MIS ekranları içinde haritasal bilgi başvurusu yapılabilecektir. Grafik ekrandan adres bilgileri seçilebilecek, seçtiği adres ve ada parsel bilgilerini kendi uygulaması içine otomatik taşıyabilecektir.
 • MIS ortamında yer alan emlak kayıtları BELNET UAVT ile ilişkilendirilerek gerçek emlak stokları ve kayıp kaçaklar tespit edilebilecek ve mülkiyet analizleri yapılabilecektir.
 • Aynı şekilde MIS ortamında yer alan Çevre Temizlik, İlan Reklam, İşyeri vb beyan ve ruhsata dayalı kayıtlar, BELNET UAVT ile ilişkilendirilerek, kayıp/kaçaklar tespit edilebilecek ve ilgili analizler, raporlamalar yapılabilecektir.
 • Su ve Kanalizasyon İdaresi olan belediyelerde yeni abone kayıtları ve aboneye ait diğer tutulan bilgiler, BELNET UAVT ile ilişkilendirilerek yapılabilecektir. Böylece kaçaklar tespit edilecek ve ilgili analizler, raporlamalar yapılabilecektir.

Entegrasyonun temel faydaları

Aşağıda bahsedilen çalışmalar, harita üzerine işlenerek, görsel haritalarının oluşturulması ve bu sayede belediye birimlerinin zamansal ve bölgesel çalışmalarını adrese dayalı planlayabilmesi sağlanabilir. Örnek olarak verilen bu faydalar ortak adres sistemi ile çalışmanın sonuçlarıdır ve istendiği kadar artırılabilir.

 • Yol yapımları, yeşil alan düzenlemeleri, temizlik İşleri gibi uygulamalar harita ortamına işlenebilir.
 • Sosyal yardım paketlerinin planlanması ve harita tabanlı olarak takip edilmesi sağlanabilir.
 • Zabıta birimi tarafından yapılan çalışmalar sistemde izlenebilir.
 • İtfaiye birimi tarafından yapılan çalışmalar harita ortamında izlenebilir.
 • Beyan vermemiş taşınmazlar izlenebilir.
 • Eksik ve yanlış beyan vermiş taşınmazlar. Bina olmasına rağmen arsa beyanı verilmiş veya rayici düşük olan yan sokak baz alınarak verilmiş beyanlar raporlanabilir.
 • En çok gelir elde edilen mahalleler, en fazla borç tahakkuk edilen sokaklar raporlanabilir, haritada görselleştirilebilir.
 • Yatırım miktarlarına göre mahallelerin renklendirilmiş haritaları oluşturulabilir.
 • Kaçak su tüketimi hesaplanabilir, haritada gösterilebilir. Su borcu olan binalar haritada renklendirilebilir,
 • Arıza durumları ve yapılan çalışmalar harita ortamına işlenebilir
 • Ruhsatı veya İskanı olmayan parseller/binalar renklendirebilir.
 • Taşınmaz bilgi sistemi kurulabilir.
 • No labels