Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

*** Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi - Doç.Dr. Saffet ERDOĞAN

Bölümüzde akademisyenler ve de öğrenciler, bölüm derslerinin uygulamalarında NetCAD yazılımından faydalanmaktadır. Bilgisayar Destekli Harita Çizimi dersi kapsamında NetCAD Ana modül üzerinden uygulamalar anlatılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Uğur AVDAN

Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı verilerin üretilememesi, üretilen verilerin kısıtlı olması ve bir standardının olmaması, bu konuda yetişmiş eğitimli personelin eksikliği ile doğrudan ilintilidir. Bundan dolayı bir dizi eğitim çalışmaları yürütmekteyiz. Bu eğitim çalışmalarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

Ankara Üniversitesi - Dr. Rüya BAYAR

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü olarak 2000 yılından itibaren Harita Genel Komutanlığı ve Üniversitemizin Ziraat Fakültesi, Peysaj Mimarlığı Bölümü akademisyenleri tarafından desteklenerek Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanmaya başladık. Bu sektörün hızla gelişmesi ve interdisipliner olması, Coğrafyacıların da bu sistemi kullanmaya başlamasıyla belki de en fazla duyduğumuz soru “Coğrafyacının burada ne işi var?” oldu.

Bartın Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU

Ülkemiz gerçeğinde gerek kamu, gerekse üniversite ve diğer araştırma kurumları açısından veri üretimi ve sayısal veri temini konularında kısıtlar bulunmaktadır. Proje bazlı çalışmalarda veri temini konusunda aşılamaz sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Bülent Ecevit Üniversitesi - Öğr. Gör. İ. Barış KUKUL

Netcad yazılımı uygulamada birçok kolaylığı beraberinde getirmektedir. Sözü fazla uzatmadan, inşaat uygulamalarında, özellikle içme suyu, atık su ve karayolları işlerinde geniş bir kullanım alanı yaratmaktadır.

Çukurova Üniversitesi - Prof. Dr. Suphi URAL

Çukurova Üniversitesi ile Netcad Yazılım A.Ş. arasında imzalanan protokol ile Maden Mühendisliği Bölümü lisans ve lisansüstü eğitimlerinde ülkemiz madencilik ve çevre mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan NETPRO/MINE yazılımının etkin olarak kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi - Prof.Dr.Bülent ERDEM

Maden mühendisleri, meslekleri ile ilgili uygulama ve araştırma çalışmalarında bilgisayar destekli tasarım araçlarına büyük gereksinim duymaktadırlar. Özellikle yerüstü ve yeraltı maden işletmelerinde planlama bölümlerinde çalışan maden mühendisleri, müşavir/danışman firmalarında çalışanlar ile teknik nezaretçilik yapan meslektaşlarımız, işletmelerdeki faaliyetler ile ilgili etüt, plan ve proje çalışmalar yapmakta, bunların doğru olarak uygulanmasını izlemekte ve sonuçları yerel ve ulusal ölçekt

Cumhuriyet Üniversitesi - Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK

Hızlı büyüyen ve ülke dışında da varlığını sıklıkla duymaya başladığımız NETCAD’in, sadece coğrafi bilgi sistemlerinde değil, ilişkili mühendislik, web ve jeoinformatik alanlarındaki yazılımlarında da kullanıcı potansiyelini gittikçe artırmakta olduğunu gözlemliyorum.

Fırat Üniversitesi - Doç. Dr. Levent TAŞÇI

Mühendislik bilimlerinin çeşitli bölümlerinde yaygın bir şekilde kullanılan CAD yazılımlarından biri olan NetCAD yazılım çözümleri Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde de kullanılmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilere NetCAD Ana modül’ü, Netpro, Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebekeleri modül’ü teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi - Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU

Neredeyse 25 yıldır Akademik personel olarak çalışıyorum. Bu süreçte çeşitli zamanlarda çalışmalarımda konumsal analiz yapma ihtiyacını duydum. İlk yıllarda bunu kendimiz çeşitli algoritmalar geliştirerek yapıyorduk. Daha sonraki yıllarda bilgisayarların ve yazılımların gelişmesiyle birlikte, bu tür analizleri daha kolay yapabilir hale geldik ancak bu yazılımları kullanmak da çok zordu.

İSKOV EML - Öğr. Murat YAREN

İlk etapta bakıldığında çalışma alanı sadece haritacılık sektörüymüş gibi görünen fakat biraz araştırıldığında ve çalışmaları incelendiğinde aslında emeğinin geçmediği sektör bulunmayan NetCAD, %100 ulusal sermaye ile kurulmuş olmasıylada dikkat çekip takdir toplamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Doç. Dr. Aykut AKGÜN

Ülkemizdeki ilk ve tek ulusal kaynaklı coğrafi bilgi sistemleri yazılımı olan NetCAD’in üniversite eğitim programlarından faydalanan kurumlardan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak, eğitim programlarına katılan öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerin son derece umut verici düzeyde olduğunu görüyoruz. NetCAD’in bölümümüzde bugüne kadar yapmış olduğu iki eğitime ilave olarak önümüzdeki yakın dönem için de birden fazla eğitim planlanmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Doç. Dr. İbrahim ALP

Bilişim alanında son yıllarda artarak gerçekleşen gelişmeler, madencilik sektörüne de aynı hızla yansımaktadır. Kâğıt üstünde hesaplamalar yerini, 2 ve 3 boyutlu modellemeler ile sıfır hata prensibine bırakmaya başlamıştır. Bunun ülkemizde yaşanan en güzel örneklerinden birisi de hiç şüphesiz CAD ve GIS tabanlı NETCAD programıdır.

Namık Kemal Üniversitesi - Yrd. Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN

Netcad Programı bilimsel ve ticari çalışmalarımızın birçoğunda kullandığımız bir bilgisayar programıdır. Programı kullanım alanlarımızdan bazıları; Jeolojik etütlerin; Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Eğim ve Yerleşime Uygunluk Haritalarının ölçekli olarak hazırlanmasında ve kesitlerinin hazırlanmasında kullanmaktayız.

Recep Tayyip Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr. İlker Ustabaş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünde NEDCAD ana modül ve netpro eğitimlerini düzenli şekilde vermekteyiz. Öğrencilerimiz üç günlük sertifika eğitimini aldıktan sonra 14 haftalık eğitim öğretim döneminde de eğitimde gördükleri uygulamaları geliştirme ve NETCAD programını kullanmayı öğrenmektedirler.

Selçuk Üniversitesi - Dr. Kemal DOĞAN

Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü olarak Üniversitemizin sloganı haline gelen Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganını benimsemiş durumdayız. Bu kapsamda öğrencilerimizi geleceğe etkin bir şekilde hazırlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizi sadece ders kitaplarına bağımlı eğitim yapmaktansa, bilgisayar destekli eğitimlerle daha bilinçli bir madencilik yapılmasını sağlamak en büyük hedefimizdir.

  • No labels