Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kır

Kır doğru ve çoklu doğruların iki parçaya ayırmak için kullanılır.

Obje gösterilir ve Nokta Seçim Aracı (?) ile kırılacak nokta gösterilir. Burada yakalama modlarını kullanarak başlangıçtan 100 m, bir başka obje ile kesiştiği nokta, bir başka objenin 100 m paraleli gibi kuralları işletmek mümkündür.