Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MIS Servisleri Girdi/Çıktı İçerik Detayları

1. Borç Servisi (mis_borc)

 • Girdi:
 
<MisSorgu version="2.0">
<Sonuc>
<SRID/>
<Proj/>
<Clockwise>
False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>
BORC_TABLO</FAD>
<Filter xmlns:gml=
"http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
ADRESNO </PropertyName>
<Literal>
1000</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</ Sonuc >
</ MisSorgu >
 • Çıktı: Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
MAHALLEString 
SOKAKString 
TAPUMAHHALLEString 
PAFTAString 
ADAString 
PARSELString 
DISKAPIString 
ICKAPINOStringBBirim kapı no
ADRESNONumberUAVT adres no
SICILNOStringMİS sicil no
KIMLIKNOStringVERGİ NO veya TC KİMLİK NO
ADStringAD veya UNVAN
SOYADStringSOYAD veya UNVAN
GELIRTURUStringBina/Arsa/Çevre/Su .. gibi borç nedeni olan gelirin türü
GECIKENBORCNumberSON ÖDEME TARİHİ GECEN MİKTAR
TOPLAMBORCNumberTOPLAM MİKTAR

 

Bu bilgiler arsa veya yapı var ise bağımsız birim bazında olmalı ve borç türüne göre farklı satırlarda getirilmelidir.

Bu sorgu girdisi en az aşağıdakileri içermelidir.

 • Mahalle, sokak, dış kapı (çıktı: binadaki tüm borç ve borçlu listesi)
 • Mahalle, sokak, dış kapı, iç kapı no (veya UAVT Adres No) (Çıktı: BBrimdeki tüm borç ve borçlu listesi)
 • Pafta, ada, parsel (Çıktı: Ada parsel üzerindeki tüm borç ve borçlu listesi. Örneğin 5 bina var ise tüm kayıtları)

2. Beyan Servisi (mis_beyan)

 • Girdi:
 
<MisSorgu version="2.0">
<Sonuc>
<SRID/>
<Proj/>
<Clockwise>
False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>
BEYAN_TABLO</FAD>
<Filter xmlns:gml=
"http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
ADRESNO </PropertyName>
<Literal>
1000</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
BEYANTURU </PropertyName>
<Literal>
ARSA</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</ Sonuc >
</ MisSorgu >

 • Çıktı: Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
MAHALLENumber 
SOKAKNumber 
TAPUMAHHALLEString 
PAFTAString 
ADAString 
PARSELString 
DISKAPIString 
ICKAPINOStringBBirim kapı no
ADRESNONumberUAVT adres no
SICILNOStringMİS sicil no
KIMLIKNOStringVERGİ NO veya TC KİMLİK NO
ADStringAD veya UNVAN
SOYADStringSOYAD veya UNVAN
BEYANTURUStringBina/Arsa/Arazi/Çevre/İlan Reklam
BEYANStringBeyana ait bilgiler

 

Bu bilgiler arsa veya yapı var ise bağımsız birim bazında olmalı ve beyan türüne göre farklı satırlarda getirilmelidir.

Bu sorgu girdisi en az aşağıdakileri içermelidir.

 • Mahalle, sokak, dış kapı (çıktı: binadaki tüm beyan listesi)
 • Mahalle, sokak, dış kapı, iç kapı no (veya UAVT Adres No) (Çıktı: BBrimdeki tüm beyan listesi)
 • Pafta, ada, parsel (Çıktı: Ada parsel üzerindeki tüm beyan listesi. Örneğin 5 bina var ise tüm kayıtları)

3. Tahakkuk Servisi (mis_tahakkuk)

 • Girdi:
 
<MisSorgu version="2.0">
<Sonuc>
<SRID/>
<Proj/>
<Clockwise>
False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>
TAHAKKUK_TABLO</FAD>
<Filter xmlns:gml=
"http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
SICILNO </PropertyName>
<Literal>
11221122</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</ Sonuc >
</ MisSorgu >
 


 • Çıktı : Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
MAHALLENumber 
SOKAKNumber 
TAPUMAHHALLEString 
PAFTAString 
ADAString 
PARSELString 
DISKAPIString 
ICKAPINOStringBBirim kapı no
ADRESNONumberUAVT adres no
SICILNOStringMİS sicil no
KIMLIKNOStringVERGİ NO veya TC KİMLİK NO
ADStringAD veya UNVAN
SOYADStringSOYAD veya UNVAN
TAHAKKUKTURUStringTahakkuk Hesap Kodu
TAHAKKUKNumberTahakkuk Miktarı

4. Özet Tablo Servisi

 • Girdi : Yok
 • Çıktı : Mis veritabanının bulunduğu veritabanında özet tablolar 

  i. Tahsilat/Tahakkuk dağılımı tablosu (mis_borcozet)
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
MAHALLENumber 
SOKAKNumber 
TAPUMAHHALLEString 
PAFTAString 
ADAString 
PARSELString 
DISKAPIString 
ICKAPINOStringBBirim kapı no
ADRESNONumberUAVT adres no
SICILNOStringMİS sicil no
KIMLIKNOStringVERGİ NO veya TC KİMLİK NO
ADStringAD veya UNVAN
SOYADStringSOYAD veya UNVAN
GELIRTURUStringBina/Arsa/Çevre/Su .. gibi borç nedeni olan gelirin türü
GECIKENBORCNumberSON ÖDEME TARİHİ GECEN MİKTAR
TAHAKKUKNumberTOPLAM TAHAKKUK MİKTARİ
TAHSILATNumberTOPLAM TAHSİLAT MİKTARİ

Bu bilgiler arsa veya yapı var ise bağımsız birim bazında olmalı ve borç türüne göre farklı satırlarda özet tabloya yazılmalıdır.

ii. Beyan dağılımı tablosu (mis_beyanozet)

Kolon AdıVeri TipiAçıklama
MAHALLENumber 
SOKAKNumber 
TAPUMAHHALLEString 
PAFTAString 
ADAString 
PARSELString 
DISKAPIString 
ICKAPINOStringBBirim kapı no
ADRESNONumberUAVT adres no
SICILNOStringMİS sicil no
KIMLIKNOStringVERGİ NO veya TC KİMLİK NO
ADStringAD veya UNVAN
SOYADStringSOYAD veya UNVAN
BEYANTURUStringBina/Arsa/Çevre gibi beyanlar

 

Bu bilgiler arsa veya yapı var ise bağımsız birim bazında olmalı ve beyan türüne göre farklı satırlarda özet tabloya yazılmadır.

 • No labels