Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad/GIS Servisleri Teknik Detaylar

Belediyenin tüm adres/taşınmaz verisine temel teşkil eder. Tüm MIS işleri, bu adres yapısını baz alarak çalışır. Adres servislerindeki kriter UAVT kodlarıdır. Parsel yapısı ise belediyenin en güncel parsel kütüğünü içerdiğinden MIS parsel bağlantılı işler için tek kaynak teşkil eder.

GIS sorgularının Girdi ve Çıktıları NetGISServer/GetInfoEx servisleri üzerinden yapılır. Bu servis üzerinde sorgular OGC Filter Encoding standardındadır.(Syntax için detaylar, ekte bulunan OpenGIS® Filter Encoding Implementation Specification 1.1 dokumanındadır.). Servislerin kolay kullanımı için, bir .NET kütüphanesi olan ve NetGISServer SDK’nın bir parçası olan, NetcadServiceGateway API’si, entegrasyon çalışmalarında kullanılacaktır. İlgili kütüphaneye ilişkin kullanım detayları da ektedir?

Örnek Girdi :

<GetInfoEx version="2.0">
<GetInfo>
<SRID/> <!--Hedef Projeksiyonu (SRID) -->
<Proj/><!-- Hedef Projeksiyonu (WKT) -->
<Clockwise>False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>
TABLO_ADI</FAD>
<Filter xmlns:gml=
"http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsLessThan>
<PropertyName>
ALAN</PropertyName>
<Literal>
100000</Literal>
</PropertyIsLessThan>
<PropertyIsBetween>
<PropertyName>
TOPLAMNUFUS</PropertyName>
<LowerBoundary>
<Literal>
2000</Literal>
</LowerBoundary>
<UpperBoundary>
<Literal>
6000</Literal>
</UpperBoundary>
</PropertyIsBetween>
</And>
</Filter>
</GetInfo>
</GetInfoEx>

 

Örnek Çıktı :

<wfs:FeatureCollection xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns: wfs="http://www.opengis.net/wfs">
<gml:featureMember>
<TABLO_ADI>
<MAHALLE_KODU>
6</MAHALLE_KODU>
<MAHALLE_ADI>
YILDIZ</MAHALLE_ADI>
<TOPLAMNUFUS>
4768</TOPLAMNUFUS>
<NUFUS_0_15>
1256</NUFUS_0_15>
<NUFUS_15_30>
1540</NUFUS_15_30>
<NUFUS_30_60>
1857</NUFUS_30_60>
<NUFUS_60_90>
115</NUFUS_60_90>
<YOGUNLUK>
0.05</YOGUNLUK>
<ALAN>
94837.973116748</ALAN>
<NCGEOMVALID>
0</NCGEOMVALID>
</TABLO_ADI>
</gml:featureMember>
</wfs:FeatureCollection>

 

formatındadır.

Tanımlar:

 1. Mahalle Sorgulama
  1. Girdi : Sorgulanabilir Tüm Kolonlar
  2. Çıktı : Mahalle listesi
 2. Yol Servisi
  1. Girdi : Sorgulanabilir Tüm Kolonlar
  2. Çıktı : Yol listesi
 3. Parsel Servisi
  1. Girdi : Sorgulanabilir Tüm Kolonlar
  2. Çıktı : Parsel listesi
 4. Tapu Servisi
  1. Girdi : Sorgulanabilir Tüm Kolonlar
  2. Çıktı : Tapu listesi
 5. Dış Kapı Servisi
  1. Girdi : Sorgulanabilir Tüm Kolonlar
  2. Çıktı : Dış Kapı listesi
 6. Bağımsız Birim Servisi
  1. Girdi : Sorgulanabilir Tüm Kolonlar
  2. Çıktı : Bağımsız birim listesi
 7. Harita Servisi
  1. Girdi : Sorgulanabilir Tüm Kolonlar
  2. Çıktı : Harita imajı
 8. NetGis SDK: NetGis SDK ile üzerinde Zoom, Pan, Ölçme vb. özelliklerinde bulunduğu masaüstü ortamında veya internet tarayıcısı ile entegre yapı.
 9. Netgis CVS: Toplu veri senkronizasyonu servisi.
  1. Girdi: Servise açık tüm tabloların, tüm kolonları
  2. Çıktı: MDB, XML dosya veya VT ‘ye doğrudan veri yazma

Teknik Ayrıntılar:

Tarih: Servislerin tamamı belirli bir tarih kriterini girdi olarak alabilir. Çıktı verileri verilen tarih ve bu tarihten sonra eklenen veya güncellenen kayıtları içerir (>=Tarih). Tarih formatı “Gün.Ay.Yıl” biçimindedir. Gün ve ay 2 haneli, yıl ise 4 haneli olarak servise gönderilmelidir.(GG.AA.YYYY)

Aktif/Pasif Kavramı: Pasif kayıtlar, veritabanından herhangi bir sebeple silinmiş olan kayıtlardır. Geçmişe dönük kayıtlar “Pasif” değişkeni kullanılarak sorgulanabilir. Aktif kayıtlar ise o anda kullanılan güncel kayıtlardır.

 • No labels