Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obje Böl

Obje Böl bir objeyi eşit parçalara ya da eşit birimlere ayırmak için kullanılır. Doğru, daire ve yay objeleri bu işlemle bölünebilirler.

 

Uzunluğa Göre

Objelerin verilen uzunlukta parçalara ayrılmasını sağlar. Sonda verilen uzunluktan farklı (x) uzunluklu parça kalır.  

Eleman Sayısına Göre

Sayı verlir ve objenin eşit parçalara bölünmesini sağlar.