Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Birleştir

Birleştir doğru ya da çoklu doğru özelliğindeki iki objenin uçlarını kesişim noktalarından birleştiren işlemdir.

Birleştirme işleminde iki yöntem kullanılır. 

  • 'Uç Uca Getir' yöntemi seçilirse objeler bir diğerine uzatılırla,
  • 'Tek Obje Yap' yöntemi seçilirse birleşen çizgiler tek bir çoklu doğruya dönüşler.