Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad/GIS Servisleri Girdi/Çıktı İçerik Detayları

1. Mahalle Sorgulama (mis_mahalle)

 • Girdi : Sorgulanabilir tüm kolonlar
 • Örnek :
<GetInfoEx version="2.0">
<GetInfo>
<SRID/>
<!--Hedef Projeksiyonu (SRID) -->
<Proj/>
<!-- Hedef Projeksiyonu (WKT) -->
<Clockwise>
False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>
MIS_MAHALLE.BELEDIYE_ADI.MIS_MAHALLE </FAD>
<Filter xmlns:gml=
"http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
MAHALLE_ADI</PropertyName>
<Literal>
BELEDIYE_MAHALLE</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</GetInfo>
</GetInfoEx>

 

 • Çıktı : Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
MAHALLE_KodNumber 
MAHALLE_AdString 
MAHALLE_KoyKodNumber 
MAHALLE_SabitTanitimNumarasiNumber 
MAHALLE_TipiString 
MAHALLE_YetkiliIdareKoduNumber 
MAHALLE_GeoDurumBool 
MAHALLE_AlanDouble 
MAHALLE_NufusNumber 
MAHALLE_MuhtarString 
MAHALLE_AciklamaString 
MAHALLE_IDNumber 
MAHALLE_ISLEMTARIHDateİşlem Yapılan Tarih
MAHALLE_SILINDIStringCREATE, UPDATE, DELETE

2. Yol Sorgulama (mis _yol)

 • Girdi : Sorgulanabilir tüm kolonlar
 • Örnek :

 

<GetInfoEx version="2.0">
<GetInfo>
<SRID/>
<!--Hedef Projeksiyonu (SRID) -->
<Proj/><!-- Hedef Projeksiyonu (WKT) -->

<Clockwise>
False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>
MIS_YOL.BELEDIYE_ADI.MIS_YOL </FAD>
<Filter xmlns:gml=
"http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
UAVT_KODU</PropertyName>
<Literal>
99889845</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</GetInfo>
</GetInfoEx>

 

 • Çıktı : Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
YOL_GelismislikDurumString 
YOL_KodNumberUavtKOD
YOL_AdString 
YOL_TuruNumber 
YOL_MahalleKodNumberMahalle UAVTKOD
YOL_TanitimNumarasiNumber 
YOL_TipiString 
YOL_UZUNLUKDouble 
YOL_GeoDurumBool 
YOL_EskiAdString 
YOL_YolNumber 
YOL_TekBaslangicString 
YOL_TekBitisString 
YOL_CiftBaslangicString 
YOL_CiftBitisString 
YOL_AciklamaString 
YOL_IDNumber 
YOL_MAHALLENumber 
YOL_ISLEMTARIHDateİşlem Yapılan Tarih
YOL_SILINDIStringCREATE, UPDATE, DELETE

3. Parsel Sorgulama (mis_parsel)

 • Girdi :  Sorgulanabilir tüm kolonlar
 • Örnek
<GetInfoEx version="2.0">
<GetInfo>
<SRID/>
<!--Hedef Projeksiyonu (SRID) -->
<Proj/><!-- Hedef Projeksiyonu (WKT) -->
<Clockwise>
False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>
MIS_PARSEL.BELEDIYE_ADI.MIS_PARSEL </FAD>
<Filter xmlns:gml=
"http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
ADA</PropertyName>
<Literal>
5531</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
PARSEL</PropertyName>
<Literal>
8</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>
GEO_DURUM</PropertyName>
<Literal>
True</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</GetInfo>
</GetInfoEx>

 

 • Çıktı : Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
PARSEL_KodNumber 
PARSEL_PaftaString 
PARSEL_AdaString 
PARSEL_ParselString 
PARSEL_TapuMahalleAdiStringTapu mahalle adı
PARSEL_TapuMahalleIdNumber 
PARSEL_MahalleNumber 
PARSEL_MevkiiString 
PARSEL_YuzOlcumuDouble 
PARSEL_DurumString 
PARSEL_VasfiString 
PARSEL_AraziTipString 
PARSEL_ImarKisitlamaString 
PARSEL_TevhidSartiString 
PARSEL_HaritaBilgisiString 
PARSEL_AciklamaString 
PARSEL_GeoDurumBool 
PARSEL_IDNumber 
PARSEL _ISLEMTARIHDateİşlem Yapılan Tarih
PARSEL _SILINDIStringCREATE, UPDATE, DELETE

 

4. Tapu  Sorgulama (mis_tapu)

 • Girdi : Sorgulanabilir tüm kolonlar.
 • Örnek:

 

<GetInfoEx version="2.0">
<GetInfo>
<SRID/>
<Proj/>
<Clockwise>False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>MIS_TAPU.BELEDIYE_ADI.MIS_TAPU </FAD>
<Filter xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>ADI</PropertyName>
<Literal>BELEDIYE ADI</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</GetInfo>
</GetInfoEx>
 • Çıktı : Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
ilKoduString 
ilAdiString 
ilceKoduString 
ilceAdiString 
MahalleKoduString 
MahalleAdiString 
MahalleKoyTipString 
KurumKoduString 
KurumAdiString 
KutukTipAdiString 
AdaString 
ParselString 
ANAKUTUKZEMINIDString 
AnaKutukZeminTipString 
MevkiiString 
PaftaNoString 
AnaKutukCiltNoString 
AnaKutukSayfaNoString 
AnaTasinmazCinsiString 
AnaTasinmazCinsAdiString 
AnaTasinmazCinsAciklamaString 
YuzOlcumuDouble 
BolumNoString 
KATKUTUKZEMINIDString 
KatKutukZeminTipString 
KatString 
BlokString 
GirisString 
BagimsizBolumCinsiString 
BagimsizBolumCinsAdiString 
BagimsizBolumCinsAciklamaString 
ArsaPayiString 
KatKutukCiltNoString 
KatKutukSayfaNoString 
MalikTipString 
TCKimlikNoString 
AdiString 
SoyadiString 
BabaAdiString 
AnaAdiString 
DogumYeriString 
DogumTarihiString 
AdresString 
HisseTipString 
IstirakNoString 
HisseOraniString 
EdinmeSebebiString 
EdinmeTarihString 
EdinmeYevmiyeString 
ZEMINHISSEIDString 
IDNumber 

5. Dış Kapı Sorgulama (mis_kapi)

 • Girdi : Sorgulanabilir tüm kolonlar
 • Örnek :
<GetInfoEx version="2.0">
<GetInfo>
<SRID/>
<Proj/>
<Clockwise>False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>MIS_KAPI.BELEDIYE_ADI.MIS_KAPI </FAD>
<Filter xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>ADA</PropertyName>
<Literal>5531</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>PARSEL</PropertyName>
<Literal>8</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>MAHALLE_ADI</PropertyName>
<Literal>BELEDIYE_MAHALLE</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
</And>
</Filter>
</GetInfo>
</GetInfoEx>
 • Çıktı : Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
KAPI_KodNumber 
KAPI_CsbmKoduNumber 
KAPI_DisKapiNoString 
KAPI_SiteAdiString 
KAPI_BlokAdiString 
KAPI_PostaKoduString 
KAPI_EsBinaKoduNumber 
KAPI_NitelikString 
KAPI_GeoDurumBool 
KAPI_EskiKapiNoString 
KAPI_CinsString 
KAPI_AdString 
KAPI_YapiNumber 
KAPI_KatAdetString 
KAPI_YapiAlaniDouble 
KAPI_PaftaString 
KAPI_AdaString 
KAPI_ParselString 
KAPI_MevkiiString 
KAPI_KullanimTurString 
KAPI_AciklamaString 
KAPI_IDNumber 
KAPI_MahalleAdString 
KAPI_SOKAKNumber 
KAPI_MahalleNumber 
KAPI_MahalleKodNumberMahalle UavtKOD
KAPI_ISLEMTARIHDateİşlem Yapılan Tarih
KAPI_SILINDIStringCREATE, UPDATE, DELETE

6. Bağımsız Birim Servisi (mis_bBirim)

 • Girdi : Sorgulanabilir tüm kolonlar
 • Örnek:
<GetInfoEx version="2.0">
<GetInfo>
<SRID/>
<Proj/>
<Clockwise>False</Clockwise>
<CountOnly/>
<FAD>MIS_BBRIM.BELEDIYE_ADI.MIS_BBRIM </FAD>
<Filter xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<And>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>ARSAPAYDA</PropertyName>
<Literal>1</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>ODA_SAYISI</PropertyName>
<Literal>4</Literal>
</ PropertyIsEqualTo >>
</And>
</Filter>
</GetInfo>
</GetInfoEx>
 • Çıktı : Örnek çıktı formatında ve kolon açıklamaları aşağıdaki gibi olan yapıdadır.
Kolon AdıVeri TipiAçıklama
BOLUM_KodNumber 
BOLUM_BinaKoduNumber 
BOLUM_AdresNo Number 
BOLUM_IcKapiNoString 
BOLUM_NitelikString 
BOLUM_GeoDurumBool 
BOLUM_KatString 
BOLUM_YuzolcumDouble 
BOLUM_IsıtmaString 
BOLUM_EskiKapiNoString 
BOLUM_KacakBool 
BOLUM_AciklamaString 
BOLUM_IDNumber 
BOLUM_KAPINumber 
BOLUM_YapiNumber 
BOLUM_FaaliyetNumber 
BOLUM_KullanimString 
BOLUM_DurumuString 
BOLUM_KullanimAlaniDouble 
BOLUM_KisiSayisiNumber 
BOLUM_OdaSayisiNumber 
BOLUM_ArsaPayNumber 
BOLUM_ArsaPaydaNumber 
BOLUM_YakitCinsiString 
BOLUM_SuAboneNoString 
BOLUM_ElektrikAboneNoString 
BOLUM_DogalgazAboneNoString 
BOLUM_CTVAboneNoString 
BOLUM_EmlakVergiNoString 
BOLUM_IsyeriTabelaTuruString 
BOLUM_KullanimDetayString 
BOLUM_ISLEMTARIHDateİşlem Yapılan Tarih
BOLUM_SILINDIStringCREATE, UPDATE, DELETE

7. Harita Sorgulama : GetMap servisi ile yapılabilir. Detaylar için GetMap dokumanına bakılmalıdır.

 • Girdi : Tüm kolonları girdi kolonu olabilir.
 • Çıktı : İsteğin yapıldığı formatta imaj

8. NetGis SDK: NetGis SDK ile üzerinde Zoom, Pan, Ölçme vb. özelliklerinde bulunduğu masaüstü ortamında veya internet tarayıcısı ile entegre yapı.

9. Netgis CVS: Toplu veri senkronizasyonu servisi.

 • Girdi : Servise açık tüm tabloların, tüm kolonları
 • Çıktı : MDB, XML dosya veya VT ‘ye doğrudan veri yazma

MIS Servisleri Teknik Detaylar:
Belediyenin tüm muhasebe, personel, evrak kayıt vb yönetim sistemlerinin yürütüldüğü verilerin ana kaynağıdır. GIS üzerinde gerçekleşen uygulamaların sonuçlarından MIS sisteminin haberdar olması, yapılan bir işlem sonucunda eşzamanlı olarak MIS sistemine veri transferinin yapılığı servislerdir. İmar durumu sonucunda oluşacak harçların tahakkuk ettirilmesi bu servisler tarafından otomatik yapılacaktır.

Tüm geri dönüşler WFS Feature Collection formatında olacaktır. Girdi sorguları ise, yukarıda detaylıca tarif edilen ve ekte örnek dokumanı bulunan OGC Fitler Encoding standardındadır.

<wfs:FeatureCollection xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 
xmlns: wfs="http://www.opengis.net/wfs">
<gml:featureMember>
<TABLO_ADI>
<MAHALLE_KODU>6</MAHALLE_KODU>
<MAHALLE_ADI>YILDIZ</MAHALLE_ADI>
<TOPLAMNUFUS>4768</TOPLAMNUFUS>
<NUFUS_0_15>1256</NUFUS_0_15>
<NUFUS_15_30>1540</NUFUS_15_30>
<NUFUS_30_60>1857</NUFUS_30_60>
<NUFUS_60_90>115</NUFUS_60_90>
<YOGUNLUK>0.05</YOGUNLUK>
<ALAN>94837.973116748</ALAN>
<NCGEOMVALID>0</NCGEOMVALID>
</TABLO_ADI>
</gml:featureMember>
</wfs:FeatureCollection>
 • No labels