Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

XY Yönünde Ölçekle

XY Yönünde Ölçekle, seçilen objeleri yatayda veya düşeyde verilen katsayı kadar ölçekler.