Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Döndür

Döndür seçilen objelerin bir merkez etrafında döndürülmesi işlemidir.