Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ölçekle

Ölçekle, objelerin hızlı bir şekilde sabit bir noktaya göre büyültülmesi ya da küçülmesini sağlar.