Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2 Noktadan Dönüşüm

2 Noktadan Dönüşüm işleminin normal dönüşümlerden farkı, dönüşümün grafik ekranda etkileşimli olarak yapılabilmesidir.

Bir projenin diğer proje üzerine çakıştırılması ya da aynı proje içindeki objelerin birbirine göre çakıştırılması bu yöntem kullanılarak yapılabilir.

İşlemin yapılabilmesi için dönüşecek objeler arasında en az iki noktanın yerlerinin ya da koordinatlarının biliniyor olması gerekir.