Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Makro Menü Düzenleyici

Makro Menü Düzenleyici penceresi, kullanıcının oluşturduğu makroları Netcad şerit menüsüne eklemesi için oluşturulmuştur.


  • No labels