Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Makro Düzenleyici

Makro Düzenleyici menüsü makro hazırlamak için kullanılan menüdür.

 Dosya
 • Yeni/Proje: yeni bir makro projesi başlatmak için kullanılan işlemdir. Bu işlem sayesinde kullanıcının birden çok makro dosyasını tek bir proje altında birleştirme şansı vardır.
 • Yeni/(VBScript | JavaScript | C#): kullanıcı, isterse yeni bir proje oluşturmadan da bir makro hazırlayabilir. Bir gruba dâhil olmayan bir makro projesi başlatabilir. Bu işlem için “Yeni” menüsü altındaki makro yazım dillerinden hâkim olduğu (istediği) makro dilini seçerek yeni bir makro sayfası oluşturur. 
 • Aç: kullanıcı, daha önce kaydetmiş olduğu bir projeye veya bir makro dosyasına “Aç” menüsü altındaki işlemleri kullanarak erişebilir.
 • Kaydet: Makro Düzenle” penceresinde açık olan makro sayfalarının kaydedilmesi için kullanılır.
 • Gönder: Hazırlanan makroların korumalı olarak kaydedilmesi için kullanılan işlemdir. “Gönder” işlemine girildiğinde, dosyanın kaydedileceği klasör ve dosya adı belirlendikten sonra “Makro Gönderme Özellikleri” penceresi açılır. Pencerede, istenirse makro şifre ile korunabilir, istenirse makronun kullanımına izin verilecek seri numaraları belirtilebilir / mevcut olanlar silinebilir.

Makro Gönderme Özelliklerinde izin listesi değiştirilebilir veya başka bir listeden bu listeye bilgi eklenebilir.

 Düzenle
 • Geri Al: Yazılan kodların geri alınması için kullanılır.
 • Yeniden Yap: “Geri Al” işlemiyle silinmiş kodların tekrar yazılması için kullanılır.
 • Kes: Bir kod bloğunu kesip hafızaya almak için kullanılır.
 • Kopyala: Bir kod bloğunu hafızaya almak için kullanılır.
 • Yapıştır: “Kes” veya “Yapıştır” işlemiyle hafızaya alınan kod bloklarının istenen satıra yapıştırılması için kullanılır.
 • Sil: Seçilen kod bloklarının silinmesi için kullanılır.
 • Bul: Üzerinde çalışılan makro sayfası içinde belirli bir kelimenin veya kelime grubunun bulunması için kullanılır.

 •  Bul ve Değiştir: Aranan bir kelime veya kelime grubunun, istenen bir değerle değiştirilmesi işlemi için kullanılır.

 

 • Satıra Git: Çok sayıda satır içeren makro sayfalarında, incelenmesi istenen kodların bulunduğu satıra kolaylıkla erişmek için kullanılır.
 • Yorum Satırı: Kullanıcı, makro sayfası üzerinde, yazmış olduğu kodların yapması beklenen işlemleri anlatan ve koda daha hâkim olmasını sağlayan veya benzer bir şekilde, kendisinden sonra makro üzerinde çalışacak kişilere kodları açıklamak için notlar yazmak isteyebilir. Yorum satırları bu açıklamaları tutmak için kullanılır. Yorum satırlarında yazılan kelimeler kod içeriğine dâhil sayılmaz.
 • İmler: Kullanıcı, belirli satırlara daha sonra hızlıca erişebilmek için o satırlara işaretleyiciler yerleştirmek isteyebilir. Bu isteğin karşılanması için Kod İmleri kullanılır. İmler menüsü altındaki işlemler kullanılarak satırlar işaretlenebilir, işaretli satırlar arasında gezilebilir, işaretler kaldırılabilir.

 

 Görünüm

Kullanıcı, makro düzenleme penceresinde görmek isteyeceği panelleri “Görünüm” menüsünü kullanarak belirleyebilir. Örneğin kullanıcı, uzun süre üzerinde çalışacağı makro sayfasına daha iyi hakim olabilmek için diğer panelleri kapatmak isteyebilir ve aşağıdaki gibi bir görünüm elde edebilir.

Kullanıcı, “Görünüm” menüsünü kullanarak tüm panelleri açabilir ve aşağıdaki gibi bir görünüm elde edebilir.

 

Hızlı Erişim Araç Çubuğu

Aşağıda gösterilen kısayolların hangi işlemlere ait olduğu açıklanmıştır.

 

 1. Yeni makro sayfası açma işlemi kısayolu (Dosya/Yeni).
 2. Makro projesi veya sayfası açma işlemi kısayolu (Dosya/Aç).
 3. Makro sayfasını kaydetme işlemi kısayolu (Dosya/Kaydet).
 4. Makro sayfasını istenen şekilde (şifreli veya lisans korumalı) kaydetme işlemi kısayolu (Dosya/Gönder).
 5. Kod bloklarını kesme işlemi kısayolu (Düzenle/Kes).
 6. Kod bloklarını kopyalama işlemi kısayolu (Düzenle/Kopyala).
 7. Kod bloklarını yapıştırma işlemi kısayolu (Düzenle/Yapıştır).
 8. Kod bloklarını silme işlemi kısayolu (Düzenle/Sil).
 9. Yazılan kodun geri alınması işlemi kısayolu (Düzenle/Geri Al).
 10. Geri alınan kodların yeniden yazılması işlemi kısayolu (Düzenle/Yeniden Yap).
 11. Çalıştır işlemi kısayolu. Bu işlem başka herhangi bir menü içinde bulunmamaktadır. Yazılan kodu çalıştırılmasını sağlar.
 12. Satırlara “İm” yerleştirme işlemi kısayolu (Düzenle/İm).
 13. Yerleştirilen imler arasında dolaşma kısayolu (Düzenle/İm).
 14. İmlerin kaldırılması işlemi kısayolu (Düzenle/İm).
 15. Yorum satırı oluşturma işlemi kısayolu (Düzenle/Yorum Satırı).
 16. Bul işlemi kısayolu (Düzenle/Bul).
 17. Bul işlemine yazılan metnin diğer karşılığının makro sayfası içinde bulunması işlemi kısayolu.
 18. Proje Tarayıcı panelini açma işlemi kısayolu (Görünüm/Proje Tarayıcı).
 19. Hata Listesi panelini açma işlemi kısayolu (Görünüm/Hata Listesi).
 20. Referanslar panelini açma işlemi kısayolu (Görünüm/Referanslar).
 21. Sınıf Tarayıcı panelini açma işlemi kısayolu (Görünüm/Sınıf Tarayıcı).
 • Proje Tarayıcı; Proje Tarayıcısı, kullanıcının yeni bir proje açabileceği veya var olan bir projeye erişmek için kullanabileceği paneldir. Panelde o an açık olan projeler görüntülenir.
 • Hata Listesi Paneli; Hata Listesi paneli, makronun çalıştırma denemesi sırasında, makronun çalışmasına engel olan hataların listelendiği paneldir.
 • Referanslar Paneli; Projede yüklü *.dll, *.exe gibi dosyaların ve diğer referansların görüntülendiği paneldir. Panel üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak yeni referans eklenebilir.

 • No labels