Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Karelaj Üret

Karelaj Üret işlemi, mevcut projeler üzerine belli aralıklarda karelaj(grid) sembolü üretmek amacıyla kullanılır. Grid sembolü F2 sembol kütüphanesinde 240 numaralı semboldür. Gridler GRID tabakasında oluşturulurlar.

Karelajlar(grid) atılırken koordinat değerleri yazdırılmaz. Bu değerler daha sonra Etiket Araçları/Etkileşimli Etiket işlemi ile yazdırılır. (?)

Rulo açma ve paftalandırma işlemlerinde karelajlar otomatik oluşturulur.