Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obje Üzerinde Dizi

Obje Üzerinde Dizi işlemi seçilen objeleri, seçilen diğer bir çizgisel obje üzerinde çoğaltır. Örneğin; yol eksenine ve yol kenarlarına 10 m aralıkla ağaç, direk gibi objeler yerleştirilebilir ya da yol km değerleri bu yöntem ile yazdırılabilir. Bir çizgi üzerine ölçü değerleri yazdırmak gibi işlemler de mümkündür.

Obje Üzerinde Dizi oluşturma işleminde kullanılan kriterlerin anlaşılabilmesi için yol eksenine kilometre, koordinat, mesafe değerleri ve kopya sayısı yazdırılabilmektedir. Ekrana dizi objesinin yanı sıra, yazı objesi olarak kilometre için '??KM', mesafe için '??U', koordinat değerleri için '??X' ve '??Y', kopyalama sayısı için ise '??N' ifadeleri kullanılmalıdır.

  • Aralık: Dizilecek olan objenin yerleştirilme aralığıdır. Uzunluk birimi belirlenerek istenilen aralık girilebilir.
  • Başlama Mesafesi: Kopyalama çizgisel objenin en başından başlar. Başlama mesafesi ile ileriden ya da geriden başlaması sağlanabilir.
  • Eksenden Sapma: Kopyalanacak Objeler için seçilen referans koordinat eksen üzerinde olacak şekilde kopyalama yapılır. Eksenden sapma ile bu noktanın sağda + ya da solda - olmasını sağlayabilirsiniz.
  • Başlangıç Mesafe Değeri: ?U ya da ?KM kullanıyorsanız, bunlara gerçek mesafeden bağımsız ekleme yapabilirsiniz. İlk değer 0 ise verdiğiniz değer yazacaktır.
  • Objeye Dik Açı ile Kopyala: Normalde açı değiştirilmez ve seçtiğiniz Objeler oldukları gibi kopyalanırlar. Objeye Dik Açı ile Kopyala ile Açı her nokta için hesaplanır. Bu şekilde yatay bir Çizgi seçip bununla bir tarak şekli oluşturabilirsiniz. ya da ?U ile mesafe yazılarının çizgiye dik olmasını sağlayabillirsiniz.