Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Merdiven Taraması

Merdiven Taraması ile iki doğru arasına belirli aralıkla doğru taraması yapılır.

Bu tarama Türkiye Yönetmeliklerine uygundur.