Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bina Kenar Taraması

Bina Kenar Taraması ile bina veya benzeri kapalı alanları oluşturan tüm doğruların teker teker kenar taraması yapılabilir. İşleme girdikten sonra ekrana gelen tablodan aşağıda açıklanan bilgilere göre parametreleri verilmelidir.

  • Saçak Uzunluğu: Bina kenarı vb. kapalı alanların taranmasında saçakların değeri metre cinsinden belirtilir.
  • Tarama Aralığı: Tarama işleminde saçaklar arasının metre cinsinden uzunluğudur.
  • Açı: Saçakların açı değeri

Bu tarama Türkiye Yönetmeliklerine uygundur.