Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paralel Ölçülendir

Paralel Ölçülendir, doğru ya da çoklu doğru ile çizilmiş bir hattın her bir parçasının paralel yönde ölçülerini alır ve yazar.

  • No labels