Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İş Akışı Çalıştır

İş Akışı Çalıştır işlemi Netcad Mimar ile oluşturulmuş *.NWF uzantılı modelleri çalıştırmaktadır.

İş akışı çalışında kurgulanmış değişkenler (var ise) tek seferde sorulacaktır.