Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Piksel Değeri Değiştir

Raster veri üzerinde verilen minimum ve maksimum piksel RGB değer aralığında kalan piksellerin tek değer ile gösterilmesi için kullanılır.

Minimum ve maksimum piksel RGB değeri aynı verilerek yalnızca bir piksel değerinin değiştirilmesi de sağlanabilir.

  • No labels