Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Histogram Ayarları

Histogram Düzenle işlemi, raster verideki renk değerlerinin belli bir yerde kümelenmiş olmasından kaynaklanan renk dağılımı bozukluğunu gidermek veya farklılıkların minimuma indirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Histogram Ayarları işlemi ile ilgili detaylı bilgi için (?)

  • No labels