Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Renk Uzayı

Raster veri renk bantlarından oluşturulan band kombinasyonları arası (RGB-IHS-CMY-CMYK-HLS) dönüşüm işlemleri için kullanılan operatörler bulunmaktadır.

 

 

  • No labels