Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"İmar Dağıtım Projelerinin Otomatik ve Grafik Olarak Gerçekleştirilmesini Sağlayan Yazılım Tasarımı"

Tunç Emre TOPTAŞ

Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş.

Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

ÖZET

Imar dağıtımı projelerinin gerçekleştirilme esasları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda belirtilmiştir. Kadastro planarının kanun ve mevzuatlarda belirtilen standartlarda, uygulama imar planlarına bağlı olarak, imar dağıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesini otomatize edecek, grafik ortamda kontrollü hale getirecek ve süreci projeciler için kolaylaştıracak bir yazılım tasarımı, ülkemizdeki haritacılık sektörü için temel gereksinimlerden biri haline gelmiştir.

Bu çalışmada, projedeki kadastro parsellerinin tamamı veya seçilen parseller için, belirlenen kriterlerde otomatik dağıtım yapabilecek, istenilen çakışma oranına göre dağıtım miktarlarını anlık otomatik olarak hesaplayacak, dağıtımı yalnızca hisseler üzerinden değil seçilen hissenin grafik ekran üzerinde aktarılması istenilen imar parselleri üzerinde ard arda aktarımı ile de yapabilecek, bu sırada projeciye imar parsellerindeki mevcut doluluk oranlarını dinamik ve tematik olarak gösterebilecek bir imar uygulama yazılımının tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Tasarlanan otomatik ve grafik imar dağıtım yazılımı aynı zamanda, gerçekleştirilen dağıtım sonrası hissenin hangi imar parsellerine dağıtıldığını ve bu parsellerin dağıtım sonrası hangi oranda doluluğa sahip olacağını gösterebilen, grafik etkileşimli tematik sorguların parsel ve hisse bazında yapılabildiği; seçilen hissenin dağıtımı yapılan bölümünün hangi imar parsellerine dağıtılmış olduğu ve son durumda bu parsellerdeki doluluk durumlarını her an projeciye dinamik olarak gösterebilecek yeteneklere sahiptir. 

 

Anahtar kelimeler: İmar Dağıtım, Otomatik Dağıtım, Grafik Dağıtım, Netmap7