Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3D Simülasyon

Planet6 projelerinde, 3D simülasyon komutu ile kent ve arazi modellerini oluşturmak mümkündür. Farklı nitelikteki planların üç boyutlu olarak modellenmesi, obje detaylarının oluşturulması, üç boyutlu sunumların gerçekleşmesini sağlayan 3D aktarım butonu ile tek tuşla, plandaki kaldırım, refüj, adakenarı elemanlar yükselmekte, yüzey kaplamaları oluşmakta, planda öngörülen yapılaşma bilgilerine göre fonksiyon alanları simüle edilerek görselleştirilmektedir.

Bu komutla, kentin gelişimini öngörmek ve silüeti algılamak mümkün olmaktadır.

Planet6 3D - Ayarlar

3D Nesneleri için NCZ Dosyası Oluştur3D ekranına aktarılan projenin 2 boyutta .NCZ uzantılı dosyası oluşturulur. Oluşturulan yeni dosyada nesne dokuları ve 3D dekor nesneleri, Katman Yöneticisi bölümünde bunlara ait tabaka yapısı 3D_ şeklinde yer alır.
Ağaç Sembol Sayısı3D+ arayüzünde oluşturulacak ağaç objelerinin aktarılırken kaç kere çizilmesi gerektiği bilgisi girilir. En az 2, en fazla 36 çizim yer alır. Bu sayı arttıkça dosya boyutu da artacaktır.
Dekor Nesnelerini Oluştur3D+ simülasyon ekranında plan üzerinde yol kenar şeritleri, trafik işaretleri ve ağaç gibi dekor nesneleri aktarım sırasında oluşturulur. 3D+ tabakalarına ve oluşturulan .NCZ proje dosyasına tabaka yapıları aktarılacaktır.
Sadece Plan Sınırları İçiOluşturulan 3D+ simülasyon; plan sınırları içinde veya arazi modeli tamamında oluşturulur.
Yüzey Yumuşatma YapılsınArazi modeli geometrilerinin keskin hatları üzerinde yumuşatma yapılır.
Zemin Kenar YüksekliğiZemin kenar yüksekliği bilgisi belirlenir. Değer 0 olarak girildiğinde zemin modeli oluşturulmayacaktır.
Düşey Sadeleştirme ToleransıYol çizgilerinin düşey sadeleştirme toleransı belirlenir. Arazi modeli zeminindeki topografik hareketlilik, verilen değere göre sadeleştirilir. Bu ayar tabaka özellileri / 3D sekmesinde bulunan 'Zemin Şekil' parametresi 'Zemine Uydur' olarak seçilirse uygulanacaktır.
Maksimum Düşey Sapma AçısıYol çizgilerinin düşey sapma açısının en fazla kaç derece olabileceği belirlenir. Arazi modeli zeminindeki topografik hareketlilik, iki tepe noktası arasında oluşan maksimum açı değerine göre sadeleştirilir. Bu ayar tabaka özellileri / 3D sekmesinde bulunan 'Zemin Şekil' parametresi 'Zemine Uydur' olarak seçilirse uygulanacaktır.

3D+ için Bkz. 3D+

 
  • No labels

2 Comments

  1. Çok az anlatılmış diye düşünüyorum. en azından aktarım seçenekleri anlatılırsa iyi olur.

    Yolları nasıl kazdığı vs. de önemli özelliklerden birisi. 

    Bu aktarımın 3D aktarımdan farklı olduğu vurgulanmalı.

    3D+'a link verilmeli.

    PPP