Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kutur Bağla

Kutur Bağla, aralarında bağlanmış hat olmayan objelerin ara mesafesinin yazılması gerektiği durumlarda kullanılır.

Seçilen mesefeye ait değerin etkileşimli olma durumu Genel Ayarlar altından seçilebilir.

  • No labels