Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Standartlara Uygun Jeoloji Haritası Lejant ve Çıktı İşlemleri

1. Hazırlanan jeoloji haritasına ait lejant, kuzey oku, ölçek vb. detayların eklenmesi için Öncelikle Katman Yöneticisinde DETAY_STANDART adında bir tabaka oluşturunuz ve bu tabaka aktif durumda tüm işlemlerinizi gerçekleştiriniz. Görünüm / Görünüm Ayarları / Alan Taramaları fonksiyonunu aktif yapınız.

2.  Çalışılan alanı içerisine alan bölgede gridleme yapılması ve koordinat değerlerinin yazdırılması için Detaylar / Çizim Araçları / Grid işlemine giriniz. Açılan Grid Oluştur penceresinde yatay ve dikey grid aralığı 500 olarak giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırdıktan sonra gridi fare sol tuş yardımıyla jeoloji haritasını içine alacak şekilde ekrana yerleştiriniz.

Grid hakkında detaylı bilgi için (question)


3. Lejant eklemek için Detaylar / Çizim Araçları / Lejant işlemine giriniz. Açılan Lejant Özellikleri penceresinde lejant başlığı ekleyiniz, tüm tabakaları aktif hale getiriniz ve Referans Başlıkları Yazılsın seçeneğini pasif yapınız.

Lejant hakkında detaylı bilgi için (question)


4. Formasyon alanlarında yaş bilgilerini eklemek için Lejant Özellikleri penceresinde Formasyon adına fare sağ tuş yapınız ve açılan listeden Yeniden adlandır seçeneğine giriniz. Formasyon tablosuna göre her bir formasyon için yaş bilgilerini giriniz.

Tüm bilgiler girildikten sonra Tamam işlemi ile pencereyi kapatınız ve lejantı fare yardımı ile ekrana yerleştiriniz. Düzenle / Ölçekle işlemi ile lejant boyutlarını büyütünüz.

5. Kuzey oku eklemek için Giriş / Sembol işlemine giriniz. Açılan Sembol penceresinde işlemler altında bulunan LJ_KUZEY_OKLARI_BMP.NCB yi seçiniz. Ekranda listelenen kuzey oklarından birini seçerek çift tıklayınız ve ekrana yerleştiriniz

6. Ölçek bar eklemek için Giriş / Sembol işlemine giriniz. Açılan Sembol penceresinde işlemler altında bulunan OLCEK_BAR_5000.NCB yi seçiniz. Ekranda listelenen ölçek barlardan birini seçerek çift tıklayınız ve ekrana yerleştiriniz.

7. Son olarak haritanın üst kısmına proje bilgileri (çalışma alanının adı, hazırlama yılı, çalışma bölgesi bilgileri vb.) Giriş / Yazı işleminden yazı objesi olarak oluşturunuz. Bu işlemin ardından Giriş / Alan / Kutu işlemi seçiniz ve tümünü içine alacak şekilde fare yardımıyla bir kutu oluşturunuz. Projenizi kaydediniz.

  • No labels