Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etiketleri Üret

Etiketleri Üret, Alan, Çizgi ve Nokta objelerine üretilen dinamik etiketlerin kalıcı olmasını sağlar.

  • Ön izleme penceresinde üretilecek olan yazı değerlerinin seçilen objenin ne tarafına yazılacağı görüntülenebilir.
  • Ad, kod ve kot yazıları istenilen tabakaya alınabilirler. Standart olarak NADI ,NKOT, NKOD, AADI ve AKOT tabakasındadırlar.
  • Nokta No Uzunluğu ile ekranda görünen nokta adlarının hane sayısını belirler. Her 10 noktada bir noktanın tam adı görünecektir. Bunun amacı, ekranda kalabalık bir görüntü yaratmamak ve çalışma hızını arttırmaktır. Eğer bu değer sıfır (0) verilirse noktaların adı tam görünecektir. Örnek olarak nokta no 12345 olan bir nokta adı nokta no uzunluğunda 2 seçili ise ekranda nokta adı 45 olarak görünecektir.
  • Ada/Parsel formundaki alan adları istenirse sadece Parsel şeklinde görünebilir.